Nadbytočné oceliarske výrobné kapacity vo svete

Rokovanie Globálneho fóra pre riešenie nadbytočných oceliarskych výrobných kapacít na ministerskej úrovni. Na pôde OECD uskutočnilo Rokovanie Globálneho fóra pre riešenie nadbytočných oceliarskych kapacít (GFSEC) na ministerskej úrovni.

Slovenskú republiku, ktorá patrí medzi zakladajúcich členov, zastupovala veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD, Ingrid Brocková. Hlavným cieľom Globálneho fóra je zlepšenie komunikácie a spolupráce pri hľadaní riešenia problému nadbytočných výrobných kapacít v oceliarskom priemysle, vytvorenie mechanizmu pre výmenu informácií o vývoji svetových výrobných kapacít, ako aj o subvenčných opatreniach a iných formách štátnych podporných politík Na rokovaní bola konsenzom prijatá Ministerská správa GFSEC, ktorá predstavuje výrazný pokrok pri hľadaní spoločného riešenia súčasných problémov v odvetví ocele