Kazachstan včera, dnes, zajtra (5), tentoraz o medzikonfesionálnom a kultúrnom dialógu

NUR SULTAN – Kazašská republika je svetským štátom. Činnosť cirkví je oddelená od štátu nielen formálne, ale aj finančne.

Štát sa však stará o to, aby medzi jednotlivými náboženstvami nevznikali konflikty. Založil centrum pre dialóg medzi nábožestvami.

Myšlienku vytvorenia centra N. Nazarbajeva pre rozvoj medzináboženského a intercivilizačného dialógu iniciovali účastníci VI. Kongresu lídrov svetových a tradičných náboženstiev v októbri 2018.

Vierovyznania v Kazašskej republike
(Sčítanie obyvateľov v roku 2009)
Odpovede respondentov Počet v tisícoch Podiel medzi obyvateľmi
v
%
moslimovia 11 237,9 70,19
kresťania 4190,1 26,17
ateisti 450,5 2,81
neodpovedali 81,0 0,51
iné náboženstvá 30,1 0,19
budhisti 14,6 0,09
judaisti 5,3 0,03
Celkom 16 009,6 100,00

Dňa 25. apríla 2019 vlády Kazašskej republiky č. 226 vzniklo  Centrum N. Nazarbajeva pre rozvoj medzináboženského a intercivilizačného dialógu.

Existuje viacero cieľov strediska. Je to podpora mieru a harmónie medzi všetkými náboženstvami v atmosfére vzájomného rešpektu. Snaží sa o priebežné zabezpečenie interakcie s domácimi a zahraničnými náboženskými združeniami a ich duchovnými vodcami. Medzi ciele strediska patrí aj interakcia s medzinárodnými štruktúrami organizáciami, strediskami atď. Má s nimi uzatvorené memorandá o spolupráci v otázkach medzináboženského a   dialógu medzi rôznymi kultúrami.

Stredisko organizuje Kongres lídrov svetových a tradičných náboženstiev, činnosť sekretariátu kongresu a pracovných skupín.

Zaoberá sa organizáciou a účasťou na príprave medzinárodných, republikových a regionálnych konferencií, okrúhlych stolov, seminárov, akcií a súťaží zameraných na posilnenie medzináboženského a medzikultúrneho dialógu.

Stredisko analyzuje stav a dynamiky vývoja náboženskej situácie vo svete, ale aj monitoruje materiály o náboženských témach v zahraničných a domácich médiách. Pomáha štátnym orgánom Kazašskej republiky a podieľa sa na činnostiach skupín zvyšujúcich informovanosť všetkých úrovní pri vykonávaní štátnej politiky v oblasti náboženstva vrátane otázok boja proti náboženským a iným prejavom extrémizmu. Okrem iného podporuje kazašské skúsenosti z medzináboženského dialógu na medzinárodnej úrovni.

V Centre je od 26. mája 2020 zriadený Inštitút pre analýzu náboženskej situácie a náboženských expertíz. Činnosť inštitútu je zameraná na analýzu a monitorovanie náboženskej situácie v Kazašskej republike, organizovanie a vedenie náboženskej skúšky na základe náboženského obsahu. Ústav sa zaoberá aj vedeckým výskumom v oblasti štátno-konfesionálnych vzťahov. Knižničný fond ústavu je 2588 kníh.