Ukrajina chce znížiť štátny dlh pod 50% HDP

Ministerstvo financií Ukrajiny odhaduje celkovú výšku platieb veriteľom v roku 2019 na 417 miliárd ukrajinských hrivien (UAH), čo predstavuje 14,2 miliardy amerických dolárov (USD). Vyplýva to z informácií Ministerstva financií Ukrajiny.

Ako sa uvádza v makroekonomickom prehľade a predpovedi za január 2019, zverejnenom na internetovej stránke ministerstva financií platby v cudzej mene dosiahnu asi 9 miliárd dolárov. Ministerstvo počíta s kurzom domácej meny na úrovni 28, 2 UAH / USD, v roku 2020 – 29, 7 UAH / USD, v roku 2021 – 30, 4 UAH / USD.

“Pokračovanie v reformách, ktoré sú osobitne definované v Memorande o spolupráci s Medzinárodným menovým fondom, je zárukou prístupu Ukrajiny k externému financovaniu, ako aj k prijatiu druhej tranže makrofinančnej pomoci EÚ a úveru garantovaného Svetovou bankou”, píše sa v správe ministerstva.  V januári až novembri 2018 štát a štátom garantovaný dlh Ukrajiny klesol o 2% v dolárovom vyjadrení na 74,76 miliardy dolárov, o 0,9% v prepočte na hrivny na 2.122 mld.  UAH. V auguste 2018 vláda prijala trojročnú stratégiu správy verejného dlhu, ktorá by do konca roka 2020 mala znížiť verejných dlh na úroveň nie vyššiu ako 49% HDP a mala optimalizovať štruktúru dlhu.