Uhlie je popredným svetovým zdrojom elektriny

NEW YORK – Spaľovanie uhlia je najväčším zdrojom emisií CO2 na svete.

Od roku 1997, kedy bola v japonskom Kjóte podpísaná prvá globálna klimatická dohoda, sa však jej využitie na výrobu elektriny zvýšilo o 91,2 %.

Podiel rôznych zdrojov na globálnej výrobe elektriny v %: obnoviteľné zdroje okrem vodnej energie (modrá), uhlia (oranžová), plynu (sivá) a ropy (žltá). Údaje: Energetický inštitút, zdroj: VisualCapitalist

Uhlie je naďalej hlavným svetovým zdrojom elektriny. Podľa Energetického inštitútu v roku 2022 tento druh paliva predstavoval 35,4 % celosvetovej výroby elektriny, pričom zemný plyn a vodná energia obsadili druhé a tretie miesto s 22,7 % a 14,9 %.

Energetický inštitút je  profesionálna organizácia združujúca inžinierov a iných odborníkov v oblastiach súvisiacich s energetikou. Vznikla v roku 2003 zlúčením Ústavu ropy a Energetického ústavu

Viac ako tri štvrtiny všetkej elektriny vyrobenej z uhlia sa spotrebuje len v troch krajinách. Hlavným spotrebiteľom je Čína, ktorá predstavuje 53,3 % celosvetového dopytu po uhlí, nasleduje India (13,6 %) a USA (8,9 %).

Spaľovanie uhlia na výrobu elektriny, ako aj v metalurgii a výrobe cementu je najväčším svetovým zdrojom emisií CO2. Od roku 1997, keď bola podpísaná prvá globálna klimatická dohoda v japonskom Kjóte, sa však spotreba elektriny zvýšila o 91,2 %.