Učebnica ruského jazyka pre vojakov – 1950

PRAHA – Vydavateľstvo Naše vojsko vydalo v roku 1950 Učebnicu ruského jazyka pre vojakov. Finančné noviny uvádzajú úvod učebnice v úplnom znení.

Súdruhovia vojaci!

Život v našom ľudovodemokratickom štáte sa stáva na všetkých úsekoch deň zo dňa radostnejší a šťastnejší. Je to predovšetkým preto, Že náš ľud podľa vzoru Sovietskeho zväzu vytvára vedený Komunistickou stranou Československa na čele so s. K. Gottwaldom, spravodlivejší a dokonalejší spoločenské zriadenie  – zriadenie socialistické.

Budovateľské úspechy pokrokového sveta na čele so Sovietskym zväzom sú tŕňom v oku západných imperialistov, predovšetkým však imperialistov amerických, ktorí stupňujú svoje prípravy k rozpútaniu novej svetovej vojny. Otázka obrany našej vlasti a obrany mieru je otázkou svedomitého uplatňovania skúseností z nevyčerpateľnej studnice poznatkov sovietskeho ľudu.

Aby sme vám umožnili ľahšie čerpať tieto cenné bojové a politické skúsenosti sovietskeho ľudu a jeho armády, aby ste mohli dôkladne študovať sovietsku vojenskú vedu a umenie,a lepšie poznali sovietskeho vojaka – víťaza – budovateľa – vo všetkých úsekoch jeho života, predkladáme vám učebnicu ruštiny.

Cieľom vyučovania ruštiny je naučiť vás čítať rusky a rozumieť ruskému jazyku, tomu jazkyku, ktorým Lenin vyzýval pracujúci ľud Ruska k zničeniu útlaku, biedy a  nespravodlivosti, ktorým vysvetľoval s. Stalin zásady budovania a obrany socializmu, naučil vás rozumieť jazyku, ktorým sa dorozumievajú národy ZSSR pri vybudovaní komunizmu v svojej krajine v záujem zachovania trvalého svetového mieru.

Dávame vám potrebnú pomôcku. Chuť, vytrvalosť a svedomitosť v tomto úsilí musíte prejaviť sami! Výsledok sa ukáže v tom, že po dôkladnejšom poznaní sily Sovietskeho zväzu, naše odhodlanie a schopnosť brániť svetový a cesta k socializmu budú  nezlomné.