U. S. Steel plnáuje výrobu ocele bez uhlíka v roku 2050

PITTSBURG – Spoločnosť United States Steel Corporation (U. S.  Steel) dnes rozšírila svoj transformačný záväzok k udržateľnosti stanovením ambiciózneho cieľa zameraného na čisté nulové emisie uhlíka do roku 2050.

Na dosiahnutie cieľa čistej nuly do roku 2050 U. S. Steel očakáva, že využije svoju rozrastajúcu sa flotilu elektrických oblúkových pecí (EAF) v spojení s ďalšími technológiami, ako sú priame redukované železo, zdroje bez uhlíka a zachytávanie, sekvestrácia a využitie uhlíka. Dosiahnutie cieľa závisí aj od spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom medzi priemyselnými odvetviami a globálnymi zainteresovanými stranami s cieľom vyvinúť podporné inovatívne objavy vrátane prístupu k komerčne dostupným uhlíkovo neutrálnym zdrojom elektrickej energie.

„Globálna kríza v podobe zmeny podnebia si vyžaduje globálnu reakciu. Spoločnosť U. S. Steel sa dnes oznámením cieľa nulovej siete zaväzuje, že sa bude usilovať o podporu Parížskej dohody OSN s cieľom dosiahnuť do roku 2050 globálnu uhlíkovú neutralitu. “ uviedol prezident a výkonný riaditeľ U. S. Steel David B. Burritt. „Vďaka našej 120-ročnej histórii inovácií zameraných na riešenie akýchkoľvek výziev chce byť spoločnosť U. S. Steel súčasťou riešenia problémov spojených s postupnou zmenou klímy.“

Burritt pokračoval: „Venujeme sa výrobe ocelí, ktoré sú nevyhnutné pre náš každodenný život, a riešením výziev, ktorým čelia naši zákazníci. Zmena podnebia je výzvou tejto generácie a snažíme sa v rámci nášho firemného hesla „Najlepšie pre všetkých“ zameraného na ziskový rast nájsť rovnováhu medzi ochranou prírody a výrobou ocele. Budeme ziskovo vyrábať udržateľné ocele aj do budúcnosti. Vieme, že keď podniky, vlády a ľudia budú spolupracovať na zlepšovaní nášho spoločného osudu, tak spolu zvládneme transformáciu klímy. “

Cieľom spoločnosti U. S. Steel sa stalo zníženie intenzity emisií skleníkových plynov o 20% v rámci globálnej stopy spoločnosti do roku 2030. Nadväzuje na akvizíciu technologicky vyspelej spoločnosti Big River Steel, jedinej oceliarne s certifikátom LEED® v Spojených štátoch.

Minulý mesiac počas konferencie Ceres 2021 americká spoločnosť predstavila novú produktovú radu udržateľnej ocele , verdeX ™. Tento mesiac sa U. S. Steel stala prvou oceliarskou spoločnosťou so sídlom v Severnej Amerike, ktorá sa stala členom ResponsibleSteel ™.

Okrem toho bol hlavný viceprezident spoločnosti U. S. Steel Richard L. Fruehauf menovaný za vedúceho stratégie a udržateľnosti. Toto prepojenie stratégie spoločnosti a priorít udržateľnosti slúži na podporu prechodu k udržateľnej spoločnosti v súlade s princípom trhovej ekonomiky.

Spoločnosť, ktorá už vo svojej dcérskej spoločnosti Big River Steel vyrobila viac ako štrnástich druhov najpokročilejších vysokopevnostných ocelí, je presvedčená o kvalitách EAF a ďalších pokrokových technológii na dosiahnutie významného zníženia emisií uhlíka.

Vďaka produktovej rade udržateľnej ocele spoločnosti US Steel, verdeX ™ si ich zákazníci budú môcť zaistiť pokrokové vysokopevnostné ocele vyrobené iba s jednou štvrtinou intenzity uhlíka, ktorá sa v súčasnosti vyžaduje pre porovnateľné výrobky. Viac informácií o verdeX nájdete na www.ussteel.com. U. S. Steel je pripravená obchodovať s verdeX už dnes. Americká oceliareň ponúka na svojich webstránkach spôsob, ako sa môže integrovať verdeX do plánov udržateľnosti.

Spoločnosť United States Steel Corporation vznikla v roku 1901 a patrí do dnešných dní k popredným výrobcom ocele. Je členom elitného spolku Fortune 250. Spolu so svojou dcérskou spoločnosťou Big River Steel neochvejne pracuje na bezpečnejšej a udržateľnejšej budúcnosti pre svojich klientov, partnerov a zamestnancov. S obnoveným dôrazom na inovácie U. S. Steel ponúka pre automobilový, stavebný, spotrebný, energetický, kontajnerový a obalový priemysel oceľové výrobky s vysokou pridanou hodnotou, ako napríklad patentovanú pokrokovú vysokopevnostnú oceľ XG3 ™. Spoločnosť tiež udržuje konkurenčne zvýhodnenú výrobu železnej rudy a má ročnú kapacitu výroby surovej ocele 26,2 milióna čistých ton. U. S. Steel so sídlom v Pittsburghu v Pensylvánii podniká v globálnej mierke nielen v USA, ale aj v strednej Európe.