Kuehne+Nagel prepravuje 1,4 milióna ton vybavenia pre veterné turbíny v projekte NEOM

RIJÁD / BRATISLAVA – Pre spoločnosť Envision Energy, ktorá je špičkou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, Kuehne+Nagel prepravovala 190 generátorov veterných turbín a 67 súprav pre stožiare.

Zariadenia sú určené pre najväčší závod na výrobu vodíka na svete, ktorý sa nachádza v projekte NEOM v Saudskej Arábii Dôraz na obnoviteľnú energiu v stratégii Roadmap 2026 sa premietol do ďalšej spolupráce Kuehne+Nagel.

Spoločnosť Kuehne+Nagel získala kontrakt od popredného svetového dodávateľa veterných turbín Envision Energy na prepravu 190 generátorov veterných turbín (WTG) a 67 súprav pre stožiare do novej zóny NEOM v Saudskej Arábii.

NEOM je špeciálna ekonomická zóna na severozápade Saudskej Arábie, pričom slovo NEOM znamená doslova „nová budúcnosť“. Má sa totiž stať modelom trvalo udržateľného mestského života poháňaného výlučne obnoviteľnou energiou. Jedným z najznámejších projektov v rámci NEOM je „The Line“, uhlíkovo neutrálne lineárne inteligentné mesto, ktoré sa v súčasnosti buduje pri Červenom mori. „The Line“ je v preklade línia, čiara a odkazuje na lineárny tvar vyše 170 km dlhého futuristického mesta.

Očakáva sa, že projekt pre Envision Energy bude dokončený v roku 2025. Kontrakt okrem iného zahŕňa aj špecializovanú prepravu 1,4 milióna ton WTG. Na zabezpečení úspechu celej operácie bude spolupracovať robustný tím viac ako 100 profesionálov v oblasti projektovej logistiky, odborníkov na prenájom plavidiel, dopravných inžinierov, vodičov a montérov. V meste Tabuk v Saudskej Arábii bola zriadená špecializovaná kancelária na koordináciu tímov v prístave NEOM a na mieste tzv. veternej farmy.

Po dokončení bude veterná farma NEOM generovať 1,67 GW obnoviteľnej energie na poháňanie elektrárne NEOM Green Hydrogen Company, najväčšieho zariadenia na výrobu vodíka na svete.

Stefan Paul, generálny riaditeľ Kuehne+Nagel International AG, povedal: „Ide o významný míľnik v rámci Kuehne+Nagel Roadmap 2026, v našej novej stratégii, ktorú sme predstavili v marci tohto roku. Vidíme obrovský potenciál v poskytovaní riešení pre zákazníkov zo sektoru obnoviteľných zdrojov energie. Projekt NEOM je dôkazom a potvrdením našich odborných znalostí v oblasti logistiky v tejto rýchlo rastúcej oblasti, ktorá podporuje globálny prechod na obnoviteľné zdroje energie.“

Kuehne+Nagel po celom svete úspešne poskytuje riešenia projektovej logistiky širokému spektru výrobcov originálneho vybavenia, pričom riešenia zahŕňajú špecializovaný projektový manažment a na mieru šité služby dodávateľského reťazca. Odborné znalosti Kuehne+Nagel sa rozširujú na služby v mieste vzniku a v miesta určenia (stavby), inovatívne riešenia nákladnej dopravy, údržbu, opravy a prevádzku, distribúciu a skladové služby.

O Kuehne+Nagel:

S viac ako 79 000 zamestnancami na takmer 1 300 miestach v takmer 100 krajinách je skupina Kuehne+Nagel jedným z popredných svetových poskytovateľov logistiky. Kuehne+Nagel so sídlom vo Švajčiarsku je kótovaná vo švajčiarskom indexe akciového trhu SMI. Skupina je svetovou jednotkou v leteckej a námornej logistike a má silné postavenie na trhu v cestnej a kontraktnej logistike.

Kuehne+Nagel je vybraným logistickým partnerom pre 400 000 zákazníkov po celom svete. Skupina pomocou svojej globálnej siete, logistických znalostí a poznatkov založených na údajoch poskytuje komplexné riešenia dodávateľského reťazca pre globálne spoločnosti a odvetvia. Ako člen Science Based Target Initiative (SBTi) sa spoločnosť Kuehne+Nagel zaviazala k udržateľnej logistike znižovaním vlastnej environmentálnej stopy a podporovaním svojich zákazníkov nízkouhlíkovými logistickými riešeniami.