Tržby v maloobchode boli medziročne vyššie v septembri

BRATISLAVA –  Po naštartovaní v letných mesiacoch sa tempo rastu tržieb v maloobchode v septembri ešte zrýchlilo, celkový medziročný rast dosiahol 5,8 %, čo bolo najviac od októbra 2018. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Tržby prekonali minulý rok takmer vo všetkých činnostiach maloobchodu, v podielovo najvýznamnejšej zložke, v nešpecializovanom predaji (super a hypermarkety), bol rast nad úrovňou 8 %. Hlboko pod úrovňou minuloročných tržieb naďalej ostali tržby v ubytovaní, v septembri boli nižšie takmer o 30 %. Mierne zaostávali za minulým rokom aj tržby v predaji a oprave motorových vozidiel.

Vývoj v septembri 2020 v porovnaní s augustom 2020

Oproti augustu sa tržby zvýšili vo väčšine hlavných činností obchodu, v predaji a oprave motorových vozidiel
o 2,4 %, maloobchode o 1,3 % a vo veľkoobchode o 0,1 %. Medzimesačný pokles zaznamenali tržby v ubytovaní o 19,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,3 %.

Vývoj v septembri 2020 v porovnaní so septembrom 2019

Tržby v maloobchode aj v septembri prekonali minuloročnú úroveň, pri zvýšení o 5,8 % dosiahli dokonca najrýchlejší rast od októbra 2018.

Tržby rástli v siedmich z deviatich sledovaných činností maloobchodu, najvýznamnejšie v maloobchode
v nešpecializovaných predajniach (hypermarketoch a supermarketoch), kde boli medziročne vyššie o 8,6 %. Významný bol aj medziročný nárast v maloobchode mimo predajní stánkov a trhov, ktorých tržby sa zvýšili o 18,9 %, čo bolo najviac od januára minulého roku.

Prvýkrát po šiestich mesiacoch poklesu sa zvýšili celkové tržby v maloobchode s pohonnými látkami
v špecializovaných predajniach, vzrástli o 0,6 %. Vplyv na túto položku mali dlhodobo nižšie jednotkové ceny pohonných hmôt, rast tržieb bol spojený najmä s rastom predaného objemu. Pod úrovňou minuloročných tržieb boli
už len dve činnosti maloobchodu – v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom bol septembrový pokles o 10,7 % druhý najväčší v tomto roku. Tržby sa znížili aj v maloobchode v stánkoch a na trhoch, v septembri medziročne klesli o 32 %, pričom v poklese sú od konca minulého roka.

ŠÚ SR poskytuje rozšírené informácie o vybrané podrobnejšie činnosti maloobchodu z dôvodu zvýšeného záujmu o tieto informácie v súvislosti s koronakrízou.

V rámci nich  sa napriek rastu celkových maloobchodných tržieb medziročne znížil predaj
v maloobchodných predajniach s obuvou a koženými výrobkami o 7 % a v predajniach s odevmi o 3,2 %. Znížili sa
aj tržby maloobchodných predajní mäsa a mäsových výrobkov o 14,1 %, ako aj tabakových výrobkov o 0,7 %.

Od začiatku roka sa v medziročnom poklese naďalej držali aj tržby v predaji a oprave motorových vozidiel,
v septembri boli nižšie o 9 %. Znížili sa v predaji motorových vozidiel o 9,8 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 15,7 %. Tržby v oprave a údržbe motorových vozidiel boli vyššie o 9,6 %.

Vo veľkoobchode tržby medziročne rástli štvrtý mesiac po sebev septembri sa zvýšili o 3,9 %, najviac v nešpecializovanom veľkoobchode o 19,6 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 12,1 %.

Pokles tržieb  ubytovaní bol v septembri tohto roka v porovnaní so septembrom 2019 na úrovni 29,4 %. Tržby reštaurácií a pohostinstiev boli v septembri medziročne vyššie o 3 %.

Vývoj za deväť mesiacov 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019

Za deväť mesiacov roku 2020 sa tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov znížili o 18,2 %. Vo veľkoobchode sa tržby zvýšili len mierne, oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 0,9 %. V maloobchode boli tržby medziročne nižšie o 1,7 %.

Tržby v ubytovaní klesli od začiatku roka o 38,2 % a tržby v činnostiach reštaurácií
a pohostinstiev 
celkovo o 5,1 %.