Tridsať rokov transformácie ekonomiky v ČSFR

BRATISLAVA / PRAHA – Pred tridsiatmi rokmi, presne 31. júla 1990 sa začala transformácia československej ekonomiky. Kurz československej koruny bol liberalizovaný, alebo uvoľnený. Prestal sa riadiť pevne stanovenými normami plánu, a začal sa riadiť ponukou a dopytom. Liberalizácia kurzového režimu znamená jeho uvoľnenie.

V roku 1990 sa úspory obyvateľov znehodnotili  o 68%. Toľko v tomto roku dosiahla inflácia.

V trhovej ekonomike sa môžu ceny tovarov a služieb kedykoľvek meniť. Niektoré ceny rastú, iné zasa klesajú. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie len k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá kúpiť menej ako v minulosti, resp. euro má menšiu hodnotu ako kedysi.

Pred uvoľnením kurzu časkoslovenskej koruny si mohli obyvatelia Československej socialistickej republiky, alebo cudzinci vymeniť devízové prostriedky za poukáźky na nákup tovarov v sieti obchodov účastinnej spoločnosti Tuzex. V Československu boli fyzické osoby, ktoré sa zaoberali výmenou devízových prostriedkov v hoteloch kde bývali cudzicnci. Zarábali na rozdieloch v kurzoch. Hovorilo sa im veksláci.

“Zlaté časy cudzincov skočili v  ČSFR v roku 1991, kedy u nás obyvateľstvo prišlo o podstatnú časť úspor v bankách a v hotovosti z dôvodu cválajúcej inflácie. Cenovky v obchodoch u nás začali výrazne narastať na jar 1991,  teda v roku kedy sa trojnásobne devalvovaná koruna preliala do cválajúcej inflácie. Ceny v roku 1991 u nás narástli o 68% až 71 %, niektoré tovary zdraželi aj o niekoľko sto percent. Dôvodom bola liberalizácia cien spojená s voľnou cenotvorbou našich firiem, kedy už ceny diktoval trh a nie Federálny cenový úrad v Prahe, ” povedal pre Finančné noviny Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ako spomína ekonóm z Ekonomickej univerzity, “leto 1990 znamenalo šok pre obyvateľov Nemeckej demokratickej republiky. Tá od 1.7. 1990 zaviedla menovú úniu s Nemeckou spolkovou republikou a prešla z  vlastnej meny Marky NDR (M) na západonemeckú marku (DM) kurzom 1:1 až 1: 2 podľa  sumy vymieňaných peňazí.  Pre turistov z NDR to znamenalo, že pri ceste do Maďarska namiesto 8 Forintov za marku NDR dostali zrazu 37 forintov.”

Ekonóm  poznamenáva, že atraktivita dovolenky pri Balatone sa šírila v NDR  medzi ľuďmi ako lavína. Júl a august 1990 preto bolo možné vidieť na príjazdových cestách k československo- maďarským hraniciam kolóny starých trabantov, wartburgov a škodoviek s nalepenou značkou krajiny DDR, pričom cestujúci už mali v peňaženkách iba západonemecké marky.”

Na leto 1990 státisíce občanov východného Nemecka spomína dodnes ako raj o ktorom mohli dovtedy iba snívať.

Trabsformácia ekonomiky bola spojená s liberalizáciou domáceho obchodu. Maloobchodom sa už nezaoberal len štát. Ten mal pred rokom 1990 štátny monopol. Maloobchodné prevádzky predal štát v malej privatizácii.

Malá privatizácia je legislatívny pojem použitý pri transformácii česko-slovenskej ekonomiky z centrálne plánovanej na trhovú ekonomiku v rokoch 1990 – 1993 a znamená privatizáciu, teda riadený odpredaj štátneho majetku súkromníkom predovšetkým menších prevádzkových jednotiek, teda reštaurácií, obchodov v maloobchodnej sieti, prevádzok komunálnych služieb a remeselníckych dielní.

Tak sa transformoval sa štátny majetok na súkromný v hodnote viac ako 33 miliárd Kčs v priebehu 36 mesiacov. Prevádzky sa predávali formou dražby, či aukcie.

Dražba alebo licitácia alebo (vy)draženie je predaj, pri ktorom sa vec (alebo živý tvor) predáva verejne súčasne väčšiemu počtu záujemcov a predávaný objekt získa ten, kto zaň ponúkne najviac. Slovo aukcia znamená prísne vzaté dobrovoľnú dražbu (teda napríklad nie dražbu použitú ako exekučný prostriedok) konkrétnej-fyzickej veci (živého tvora) na konkrétnom mieste tak, že si kupujúci môžu tovar prezrieť či odskúšať, a to najmä v medzinárodnom obchode; často sa však používa synonymne k pojmu dražba/licitácia. Prvá dražba v Slovenskej republike prebehla na pôde Ekonomickej univerzity v priestoroch jej jedálne,

Súčasťou transformácie bola veľká privazitácia, ale aj uvoľnenie zahraničného obchodu pre súkromné osoby, ale rozdelenie sféry štátneho monopolu na finančné služby. Vznikla centrálna banka, teda Štátna banka Československá od ktorej sa oddelilo komerčné bankovníctvo. Vznikali súkromné banky, ale aj súkromné poisťovne.