TREXIMA: za prvý prázdninový mesiac pribudlo 18 000 pracovných ponúk, teda o 15 % viac ako vlani

BRATISLAVA – Od začiatku tohto roku portál Internetový sprievodca trhom práce ISTP ponúkol 120 000 voľných pracovných miest. Informuje o tom Pavol Hudec z firmy Trexima, a.s. na jej portáli.

Počet pracovných príležitostí sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšil o 12 %.   Situácia na trhu práce sa od začiatku roka zlepšuje. Kým v januári bolo na portáli ISTP evidovaných 12 000 nových voľných miest, za júl to bolo už 18 000 pracovných príležitostí, čo predstavuje nárast o 50 %.

Najviac šancí zamestnať sa prostredníctvom portálu ISTP prináša už tradične pracovná oblasť strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel, ktorá ponúkla za posledný mesiac 3 600 nových pracovných príležitostí, čo predstavuje 20 % zo všetkých nových ponúk. Dobrá situácia je aj v stavebníctve (1 800 ponúk) a technických a manuálnych prierezových zamestnaniach (1 700).

Prameň: Trexima, a. s.

Zamestnávatelia musia pri inzercii pracovných ponúk od roku 2018 uvádzať základnú zložku mzdy, čo je hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov. Vychádzajúc z priemeru všetkých súm základnej zložky mzdy, ktoré sú v inzerátoch uvedené (hlavný aj vedľajší pracovný pomer, práce na dohodu či živnosť), najlepšie zarobia zamestnanci, ktorí si na portáli ISTP nájdu prácu v oblastiach IT a telekomunikácie (priemerne 1 645 eur), veda a výskum (1 363 eur) a zdravotníctvo (1 291 eur).

Trexima, a.s. od roku 1992 vyvíja a úspešne aplikuje nové  metódy v oblasti výskumu miezd podľa konkrétnych zamestnaní, zamestnanosti, komplexnej produktivity, kolektívneho vyjednávania, vzdelávania, monitorovania pracovných a životných podmienok zamestnancov v SR a jej jednotlivých regiónoch. Firma systematicky spolupracuje s veľkým počtom podnikov, organizácií a živnostníkov, stredných a vysokých škôl, s odborníkmi štátnej správy, miestnej samosprávy v SR a renomovanými zahraničnými inštitúciami.