TREXIMA: vzor dobrej praxe v programe Erasmus+

BRATISLAVA – Portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP) prevádzkovaný spoločnosťou Trexima, a.s. bol príkladom dobrej praxe zo Slovenska pre projekt v programe Erasmus+ s názvom MOTIV-ACTION (Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways, motiv-action.eu).

Informuje o tom spoločnosť Trexima, a.s. na svojom portáli. Projekt sa zameriava na vytváranie nových kariérnych príležitostí pre nezamestnaných zlepšovaním služieb digitálneho poradenstva v Európe.

V prvej fáze projektu zbierajú jeho zástupcovia z Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (eaea.org) osvedčené postupy využívané naprieč európskymi krajinami, ktoré sa zameriavajú na online poradenstvo na trhu práce.

Za tím ISTP vystupuje projektový manažér spoločnosti Trexima, a.s. Pavol Hudec, ktorý počas 30-minutového rozhovoru zodpovedal otázky týkajúce sa fungovania štátneho pracovno-poradenského portálu na Slovensku, jeho hlavnej funkcionality, prínosu pre jednotlivé úrady práce, nezamestnaných i zamestnávateľov či prístupu k riešeniu online poradenstva.

ISTP je Internetový Sprievodca Trhom Práce. Ponúka informačno-poradenské nástroje.  Tie pomáhajú ľuďom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca.  Funguje už od roku 2003. Dôvodom na jeho vytvorenie bola vysoká nezamestnanosť. To vyvolávalo potrebu skvalitniť a optimalizovať poradenské a sprostredkovateľské služby úradov PSVR. Kvôli tomu bol vytvorený bezplatný a verejne dostupný portál.  Ten na jednom mieste umožnil nezamestnaným online prístup na samoobslužnú diagnostiku ich pracovného potenciálu a hľadanie na to nadväzujúcich pracovných miest. Išlo zároveň o výzvu pre zamestnávateľov na verejnú prezentáciu ich požiadaviek a nárokov na pracovnú silu.