Mzdy v júli 2023 vo väčšine odvetví odolali inflácii, reálne mzdy stúpli, národné hospodárstvo naďalej zápasilo s klesajúcou zamestnanosťou

BRATISLAVA -Mzdy rástli rýchlejšie ako ceny až v 7 z 10 mesačne sledovaných odvetví ekonomiky, zamestnanci v júli 2023 tak dostali aj reálne vyššiu hodnotu za svoju prácu ako pred rokom. Počty zamestnaných boli medziročne nižšie v 7 z 10 odvetví.

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Zamestnanosť1) v slovenskom hospodárstve klesla aj počas júla 2023. Medziročný pokles počtu zamestnancov sa prejavil až v 7 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Najväčší zamestnávateľ – priemysel2) mal medziročne nižší stav zamestnancov o  0,5 %, zamestnanosť v tomto odvetví klesá už 17 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca. Zo zamestnávateľsky významnejších odvetví medziročne klesla zamestnanosť ešte vo vybraných trhových službách o 2,2 % a v maloobchode o 1,9 %. Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o takmer 4 % zaznamenali činnosti reštaurácii a pohostinstiev a veľkoobchod.

Zamestnanosť medziročne vzrástla v stavebníctve o 1,9 %, informáciách a komunikácii o 2,2 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7 %.

V súhrne od začiatku roka 2023 sa počet zamestnancov medziročne zvýšil len v 4 z 10 sledovaných odvetví. O viac ako 2 % stúpol v stavebníctve, informáciách a komunikácii a tiež v ubytovaní, do 1 % v  predaji a oprave motorových vozidiel. Naopak, zamestnanosť medziročne klesla do 1% v priemysle, doprave a skladovaní2) a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, výraznejšie, o viac ako 2 % vo vybraných trhových službách a vo veľkoobchode. Na úrovni júla 2022 zostala v maloobchode.

Medziročný vývoj priemernej mzdy

Až v 7 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky priemerná nominálnej mesačná mzda3) rástla dvojciferným tempom. Nominálne mzdy rástli v júli 2023 najrýchlejšie, o viac ako 12 %, vo veľkoobchode na 1 429 eur, v maloobchode na 1 086 eur a tiež v stavebníctve na 1 028 eur.  Opäť najpomalšie rástli mzdy v odvetví s dlhodobo najvyššími zárobkami – v informáciách a komunikácii o 5,3 % na úroveň 2 288 eur. Nižším tempom do 10 % rástli mzdy v doprave na1 302 eur mesačne a v predaji a oprave motorových vozidiel na 1 375 eur.

Mzdy vo väčšine sledovaných odvetví v júli 2023 odolali inflácii, teda tempo ich rastu bolo vyššie ako rast cien. Reálne mzdy v júli medziročne vzrástli až v 7 z 10 sledovaných odvetví, aj keď len mierne. O viac ako 2 % stúpli mzdy vo veľkoobchode, maloobchode a v stavebníctve, o 1 % rástli v ubytovaní, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, vybraných trhových službách a tiež v priemysle. Reálny pokles miezd bol v informáciách a komunikácii, doprave a skladovaní a rovnako aj v predaji a oprave motorových vozidiel.

Nominálna mesačná mzdav súhrne od začiatku roka 2023 vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach, pričom vo väčšine odvetví rástla dvojciferným tempom. Najviac sa zvýšila v odvetviach s najnižšími zárobkami: v ubytovaní o 17,2 % na 1 056 eur, v stavebníctve o 14 % na rovných 1 000 eur a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,8 % na 694 eur.

Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili ubytovaní o 3,7 %, miernejšie rástli aj v stavebníctve o 0,9 % a činnostiach reštaurácii a pohostinstiev o 0,7 %. V ostatných siedmich odvetviach prišlo k ich poklesu od 0,4 % vo vybraných trhových službách do 5,6 % v informáciách a komunikácii.

 

Poznámka: Údaje o zamestnanosti a mzdách sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní a sú predbežné.

  • 1) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
  • 2) údaje odvetvia priemysel ako aj doprava a skladovanie boli aktuálne revidované od r. 2009 do júna 2023 na základe opravy chybne dodaných údajov od spravodajských jednotiek.
  • 3) mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov