Transparentnosť: faktor úspechu v boji s COVID-19

BRATISLAVA – Od začiatku pandémie, Kazachstan v boji proti koronavírusu COVID-19, úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). 

V ostatnom čase v súvislosti s nástupom druhej vlny koronavírusu a letným prepuknutím pneumónie, ktoré sa začalo klasifikovať ako výsledok choroby COVID-19 aj napriek negatívnym PCR testom, sa táto spolupráca v duchu úplného vzájomného porozumenia a transparentnosti, stala obzvlášť dôležitou. A to nielen pre úspešný boj proti vírusu COVID-19 v Kazachstane, ale na celom svete.

Dňa 17. júla tohto roku Hans Kluge, regionálny riaditeľ Európskeho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie, vo svojej videonahrávke pre tlačovú konferenciu Ministerstva zdravotníctva Kazašskej republiky v hlavnom meste Kazachstanu poznamenal: „WHO vza posledných niekoľko mesiacov získala nové informácie o ochorení COVID-19 a opatreniach na boj proti nej, a tak vytvorila nové kódy na jej klasifikáciu. Z Kazachstanu  prišli správy o výraznom náraste prípadov pneumónie, pričom jedným z vysvetlení je COVID-19.“

Dr. H. Kluge sa poďakoval Ministerstvu zdravotníctva Kazašskej republiky za súhlas s potvrdením možnosti testovania v referenčných laboratóriách WHO. V Kazachstane teda neexistuje žiadna nová nebezpečná infekcia, všetky predtým hlásené prípady zistenej pneumónie podľa klasifikácie WHO sú klasifikované ako COVID-19. Niektoré zahraničné médiá predtým chybne uvádzali údajný výskyt nejakej neznámej choroby v Kazachstane. To spôsobilo veľkú rezonanciu vo svete.

Kazachstan sa okamžite obrátil so žiadosťou o pomoc na Svetovú zdravotnícku organizáciu. Po dôkladnom preskúmaní informácií WHO potvrdila letnú vlnu pneumónie v Kazachstane v dôsledku COVID-19. Zvláštnosťou tejto pneumónie je to, že všetky prípady majú negatívny výsledok PCR testu, ale majú klinické a epidemiologické príznaky koronavírusu. Podľa vyhlásenia Caroline Clarinvalovej, vedúcej kancelárie WHO v Kazašskej republike, príde do krajiny navyše skupina expertov Organizácie.

Ako súčasť boja proti tejto epidémii, Kazachstan úzko spolupracuje s WHO. Pravidelné pracovné konzultácie s Organizáciou pomáhajú Kazašskej republike upravovať metodiku zaznamenávania vývoja epidémie a zaznamenávať jej rôzne formy. Doteraz boli v Kazachstane, rovnako ako vo väčšine krajín, zaznamenané iba laboratórne potvrdené prípady COVID-19.

Súčasne od začiatku tretej júnovej dekády došlo v našej krajine k výraznému zvýšeniu prípadov vírusovej pneumónie bez špecifikovania patogénu, to znamená, že laboratórne nepotvrdených. To, na druhej strane,  obohacuje medzinárodnú prax v boji proti epidémii – veď nový koronavírus sa ešte  nie je úplne preskúmaný a všetky jeho možné príznaky sú pre jeho liečbu dôležité.

Je pravdepodobné, že skúsenosti Kazachstanu budú užitočné pre tie štáty, kde podľa odhadov WHO tiež existuje nadmerná úmrtnosť, s najväčšou pravdepodobnosťou súvisiaca s COVID-19. Odborníci poznamenávajú, že existujú podobné prípady nielen v Kazachstane, pretože všade existujú určité špecifické črty.

Od 18. júla tohto roku štatistiky o chorobnosti a úmrtnosti na ochorenie COVID-19 v Kazachstane sa tvoria z dvoch zdrojov údajov: laboratórne potvrdené prípady COVID-19 a nešpecifikovaná vírusová pneumónia. Toto automaticky viedlo k zvýšeniu počtu registrovaných prípadov nákazy koronavírusom.

Tento prístup evidencie umožňuje urobiť správne prognózy chorobnosti,  primerane plánovať potrebné zdroje: zdravotnícky personál, lôžka, zdravotnícke vybavenie, lieky a tiež zabezpečiť transparentnosť údajov štatistík. Úplný prechod v Kazachstane na kódovanie COVID-19 pomocou nových kódov medzinárodnej klasifikácie chorôb sa uskutoční od 1. augusta tohto roku.

Vláda Kazašskej republiky dobre vie,  že tento prechod na novú metodológiu a zverejnenie nových kombinovaných štatistík spôsobí zhoršenie postavenia Kazachstanu v medzinárodnom rebríčku chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku koronavírusovej infekcie.

Avšak, tieto opatrenia kazašskej vlády zdôrazňujú otvorenosť Kazachstanu a jeho pripravenosť spoločne čeliť pandémii koronavírusu a skúmať jej dôsledky v úzkej súvislosti s medzinárodným spoločenstvom.

V Kazachstane nedochádza k žiadnemu novému explozívnemu rastu epidémie COVID-19, či ku kritickému nárastu nových prípadov chorôb.

Výrazná zmena pozície krajiny v medzinárodných rebríčkoch, napríklad Johns Hopkins University alebo worldometer.com, je spojená s technickým doplnením všetkých prípadov pľúcnych chorôb spojených s COVID-19 podľa WHO klasifikácie.

Všetky prípady nakazených v krajine (potvrdené COVID-19 a pneumonické choroby) boli pôvodne zaznamenané kazašským systémom zdravotnej starostlivosti. No vzhľadom na to, že neexistovali žiadne dôkazy o spojení s COVID-19, tieto prípady neboli zahrnuté do celkovej epidemiologickej štatistiky.

Všeobecne platí, že po zavedení v Kazachstane od 5. júla do 2. augusta tohto roku druhého kola karantény, situácia s výskytom COVID-19  sa v krajine výrazne stabilizovala, v súčasnosti sa dynamika nárastu nových prípadoch klesla z 1700-1800 ľudí na 1500-1600 ľudí denne. (Celkovo bolo od začiatku pandémie v Kazachstane zistených 73 468 prípadov nákazy, 45 376 prípadov vyliečených, 585 úmrtí. Zároveň bolo testovaných takmer 1 800 000 ľudí, znamená takmer 10 percent obyvateľstva, alebo 95 000 testov na milión ľudí – čo je jedna z najvyšších sadzieb na svete.)

Podľa Dorit Nitzanovej, regionálnej riaditeľky pre núdzové situácie, regionálneho úradu WHO pre Európu, sa na základe dostupných údajov epidemiologická situácia v Kazachstane výrazne zlepšuje.

Dnes krajina súčasne vykonáva program masového testovania obyvateľstva a monitoruje dodržiavanie základných požiadaviek obyvateľstva na nosenie rúšok, dodržiavanie pravidlá sociálneho odstupu a obmedzenie skupinových stretnutí ľudí.

V súčasnosti Kazachstan úzko spolupracuje nielen s WHO, ale aj s mnohými ďalšími štátmi, ktoré posielajú lieky, prostriedky osobnej ochrany a lekárov do našej krajiny ako humanitárnu pomoc. Veríme, že naše skúsenosti so spoločným bojom s pandémiou budú užitočné a umožnia celému svetovému spoločenstvu úspešne čeliť hrozbe koronavírusu.

Roman Vassilenko, veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.