Tleuberdi: nutne potrebujeme nový model vzťahov

BRATISLAVA – Minister zahraničných vecí Kazachstanu Muchtar Tleuberdi bol na pracovnej návšteve Slovenska na základe pozvania ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka. Bol hosťom medzinárodného podujatia Globsec. 

Minister zahraničných vecí Muchtar Tleuberdi diskutoval v rámci panelovoj sessii na tému “Defragmentácia sveta: vízia sveta založená na bližšej spolupráci.

Minister zahraničia Kazachstanu poznamenal, že ľudstvo čelí mnohým problémom, ktoré vedú k nárastu nedôvery medzi krajinami. V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa sformovala nová medzinárodná realita, kde hlavnými trendmi sú prehlbovanie nevyriešených konfliktov v rôznych častiach sveta, rastúca priepasť v sociálno-ekonomickom a technologickom rozvoji, znečisťovanie životného prostredia atď. „Teraz viac ako kedykoľvek predtým svetové spoločenstvo potrebuje kvalitatívne nový model vzťahov medzi štátmi a národmi založené na vzájomnom porozumení a rešpekte,“ uviedol Muchtar Tleuberdi.

V tejto súvislosti minister upozornil účastníkov fóra na iniciatívu prvého prezidenta Kazachstanu – Elbasy Nursultana Nazarbajeva o dialógu na globálnej a medziregionálnej úrovni 3D, pričom osobitne zdôraznil myšlienku potreby zorganizovať zmysluplné stretnutie na najvyššej úrovni medzi USA, Ruskom, Čínou a Európskou úniou. Minister zároveň načrtol principiálny postoj prezidenta Kassym-Žomarta Tokajeva k potrebe úplného posilnenia OSN ako hlavnej medzinárodnej organizácie poskytujúcej príležitosť na inkluzívnu účasť všetkých štátov na riešení svetových problémov.

Berúc do úvahy pozitívne trendy v spolupráci v Strednej Ázii ako príklad úspešného a konštruktívneho dialógu na regionálnej úrovni, Muchtar Tleuberdi predstavil aj iniciatívy hlavy štátu na posilnenie dialógu medzi vládou a spoločnosťou na národnej úrovni v Kazachstane. Kroky ako zriadenie a efektívna práca Národnej rady pre verejnú dôveru, reforma legislatívy o voľbách, politických stranách, mítingoch, podpore občianskej spoločnosti, ako aj pristúpenie Kazachstanu k druhému opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach podľa neho hovoria o dôsledná implementácia princípu „počúvajuceho štatu“.

V tejto súvislosti si účastníci diskusie, vrátane štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Martina Klusa, všimli pozitívny význam skúseností s postupným vývojom demokratických inštitúcií v Kazachstane, ktoré si zaslúžia ďalšiu podporu medzinárodného spoločenstva.

Ako poznamenal veľvyslanec Kazachstanu na Slovensku Roman Vassilenko v rozhovore pre Finančné Noviny, „Prvá návšteva ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky v Bratislave poskytla jedinečnú príležitosť na osobnú výmenu názorov so jeho slovenskými partnermi, ktorá je v súčasnej dobe pandémie samozrejme veľmi drahá. Stretnutia s ho kolegom a ministrom obrany Jaroslavom Naďom, ktoré sa konali v mimoriadne vrúcnej a dôvernej atmosfére, ako aj stretnutia s mnohými vedúcimi predstaviteľmi slovenských súkromných spoločností, ukázali, že existuje skutočne obrovský potenciál pre rozvoj našich vzájomne výhodných vzťahov. Túto návštevu a stretnutia vnímame iba ako prvé krok v novej etape našich vzťahov a sme pripravení spolu s našimi slovenskými priateľmi urobiť všetko pre to, aby nasledovali konkrétne výsledky a nové kroky.“

Roman Jurievič Vassilenko je prvým diplomatom, ktorý vedie veľvyslanectvo Kazachstanu v Slovenskej republike so sidlom v Bratislave a má štatút mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca. V minulosti bol námestníkom ministra zahraničných vecí Kazachstanu a ako diplomat pôsobil v USA a vo Veľkej Británii.

Prehĺbenie spolupráce najmä v obchodno-ekonomickej oblasti, ale aj aktuálny vývoj v regióne Strednej Ázie a vzťahy medzi Kazachstanom a Európskou úniou (EÚ) boli témami stredajšieho rokovania šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nominant SaS) s ministrom zahraničných vecí Kazašskej republiky Muchtarom Tleuberdim. Informoval o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Ministri vyjadrili záujem o ďalšie prehĺbenie vzájomnej spolupráce, predovšetkým v obchodno-ekonomickej oblasti, pričom zdôraznili význam priamej komunikácie medzi predstaviteľmi firiem. “Kazachstan je perspektívnym partnerom pre slovenské subjekty, aj celkovo z pohľadu regiónu Strednej Ázie, a preto je potrebné, aby sme lepšie využili jestvujúci potenciál vzájomného obchodu a investícií,” skonštatoval Korčok.

Na rokovaní sa ministri dotkli aj otázky aktuálneho vývoja v regióne Strednej Ázie a vzťahov Kazachstanu s EÚ. Korčok v tejto súvislosti ocenil konštruktívnu úlohu Kazachstanu v regióne Strednej Ázie a intenzifikáciu jeho vzťahov s EÚ. Zároveň vyjadril podporu implementácii reforiem v Kazachstane

Krištáľový tanier vyrobený na Slovensku s ornamentom z erbu a vlajky Kazašskej republiky. Foto: Veľvyslanectvo Kazachstanu v Slovenskej republike