Spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov Kazachstanu, Turkménska, Uzbekistanu, Tadžikistanu, k súčasnej situácii v Kirgizsku

NUR SULTAN / AŠCHABAD / TAŠKENT / DUŠANBE – Vedúci vládni činitelia Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu a Turkménka vydali spoločné vyhlásenie.

Udalosti v Kirgizskej republike vyvolávajú vážne znepokojenie. Píšu v úvode vyhlásenia.

“My ako blízki susedia, ktorí sme spojení spoločnými priateľskými väzbami niekoľko storočí, spojeniami dobrého susedstva, spoločných duchovných a kultúrnych hodnôt, vyzývame ľud Kirgizska v tieto zložité dni prejaviť múdrosť  v mene zachovania mieru a obnovy stability v krajine.” Konštatuje vyhlásenie.

“Vyjadrujeme nádej, že politické strany a spoločenské vrstvy Kirgizska vynaložia potrebné úsilie pre zabezpečenie mieru a pokoja pri riešení aktuálnych otázok pri nevyhnutnom dodržaní Ústavy a národného zákonodarstva.” Napísali vedúci predstavitelia štyroch krajín.

“Blahobyt Kirgizska je dôležitým faktorom regionálnej bezpečnosti a udržateľného rozvoja celej strednej Ázie”. Píšu vedúci predstavitelia vo výzve.

Ako poznamenávajú, všetky krajiny majú spoločnú minulosť, ale aj budúcnosť. Krajiny strednej Ázie sú historicky spojené snahou o mier v mene blahobytu budúcich generácií.

“Zdieľajú , spoločné ciele naše štáty aktívne upevňujú regionálnu spoluprácu kvôli rozšíreniu obchodných, ekonomických, investičných, dopravných a komunikačných, kultúrnych a humanitárnych väzieb, pohraničnej, ale aj regionálnej spolupráce.” Napísali vedúci predstavitelia štyroch krajín.

“Pohybujúc sa cestou ďalšieho upevnenia stredoázijskej solidarity, vždy budeme podporovať ľud Kirgizska v jeho snahe k jednote, pokojnému, nezávislému rozvoju a prekvitaniu.” Píše sa v závere výzvy.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.