Tím Havel and Partners pre oblasť farmácie a zdravotníctva posilňuje advokát Michal Blahovec

BRATISLAVA – Pracovnú skupinu pre farmaceutické a zdravotnícke právo, ktoré je jednou z kľúčových oblastí špecializácie advokátskej kancelárie Havel and Partners, rozšíril na pozícii advokáta Michal Blahovec.

Na právne odvetvie, ktoré spája etické a právne vzťahy medzi pacientom, lekárom a výrobcom liekov, ako aj medzi poskytovateľmi zdravotníckych služieb a farmaceutickými spoločnosťami, sa Michal špecializuje už niekoľko rokov.

Konkrétne v oblasti farmaceutického práva má Michal Blahovec bohaté skúsenosti najmä s poskytovaním právneho poradenstva pri reklame na lieky a zdravotnícke pomôcky nielen z pohľadu
slovenskej a európskej legislatívy, ale taktiež aj z pohľadu etických štandardov vyplývajúcich z  Etických kódexov EFPIA či AIFP.

„Okrem poradenstva v oblasti farmaceutickej a zdravotníckej regulácie poskytujeme našim klientom i právne poradenstvo aj v iných oblastiach ich podnikania, ktoré nie sú touto reguláciou priamo
dotknuté. Máme taktiež rozsiahle skúsenosti z ďalších oblastí, ako fúzie a akvizície, hospodárska súťaž, IP/IT, ochrana osobných údajov a verejné obstarávanie, a preto naše služby zohľadňujú všetky špecifiká, ktoré farmácia a zdravotníctvo prinášajú. Teší ma, že tento vysoko odborný tím doplní Michal Blahovec, ktorý svoje bohaté skúsenosti získaval v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách, aj ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde v Bratislave, kde sa venoval obchodnému a občianskemu právu,“ komentuje nástup kolegu zakladateľ a riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.

Michal Blahovec absolvoval v roku 2011 magisterské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a v roku 2017 získal titul LL.M. na Amsterdam Law School v Holandsku. Pred príchodom do advokátskej kancelárie  poskytoval komplexné poradenstvo slovenskej spoločnosti, ktorá patrí do medzinárodnej siete farmaceutických firiem, a to pri otázkach o regulácii reklamy liekov či cenovej regulácií liekov. Radil tiež popredným medzinárodným spoločnostiam z oblasti kozmetického priemyslu. V oblasti pracovnoprávnych sporov a zmluvnej agendy súvisiacej
s odberateľsko-dodávateľskými vzťahmi poskytoval poradenstvo niekoľkým etablovaným spoločnostiam z rôznych odvetví.