Tábor pre hendikepované deti v Banskej Bystrici

BANSKÁ BYSTRICA – Sedemnásty raz v Banskej Bystrici v priestoroch Základnej umeleckej školy Jána Cikkera prebieha letný tábor pre hendikepované deti. Finančné noviny o tom informoval Juraj Oravec.

Sedemnásty ročník podujatia Detský denný letný integračný tábor (DDLIT) 2020 organizuje nezisková organizácia PONS. Skratka znamená  pomoc osobám neschopným samostatnosti. Je to občianske združenie, ktorého cieľom je vytvárať podmienky na plnohodnotný život pre deti a mladých ľudí s hendikepom a ich integrácia do spoločnosti, “hovorí Juraj Oravec.

V letných mesiacoch sú štyri 4 jednotýždňové turnusy denného tábora. Dva turnusy v júli a dva turnusy v auguste. Každého turnusu sa zúčastní cca 15  detí a mladých ľudí s hendikepom a približne rovnaký počet ich zdravých rovesníkov, dobrovoľníkov. Spolu v jednom turnuse je 30 – 35 ľudí. Program sa realizuje pod odborným dohľadom, ale na aktivitách sa podieľajú mladí ľudia spoločne, za vzájomnej pomoci, spolupráce, prípadne asistencie.

“Tábor je výnimočný nielen ojedinelou formou integrácie mladých ľudí, ale aj tradíciou,” hovorí Juraj Oravec. Letný tábor má základňu v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera a odtiaľ sa podnikajú výlety do okolia Banskej Bystrice.

Na letný tábor prichádzajú deti a mladí ľudia s rôznym hendikepom.  Hendikepom fyzickým, vrátane ťažkých foriem detskej mozgovej obrny, vozíčkari, mentálnym ako aj ľudia s autistickým syndrómom, ale aj kombinovaným ako ľudia s Downovým syndrómom, poruchou zraku, sluchu. Vzhľadom na rôznorodosť hendikepov je prístup prísne individualizovaný Dobrovoľníci sú vo vekovej kategórii 15- 25 rokov.

Fotografia: Ján Cikker, www.jan-cikker.org