Symbol moderného Kazachstanu smer budúcnosť

BRATISLAVA  –  Hlavné mesto Kazachstanu, mesto Nur-Sultan, je moderné, dynamicky sa rozvíjajúce mesto, ktoré sa za 23-ročnú históriu svojej existencie stalo stelesnením strategickej myšlienky vytvorenia demokratického a ekonomicky silného štátu v novodobých geopolitických a geoekonomických podmienkach.

Myšlienka prvého prezidenta Kazašskej republiky Nursultana Nazarbajeva presunúť hlavné mesto vznikla v jedinečnej historickej situácii transformácie štátu od totalitného režimu k demokratickému a nezávislému štátu s trhovou ekonomikou.

V tom mimoriadne ťažkom období pre krajinu, v roku 1994, keď ročná inflácia dosiahla 2000%, úplne dobre pochopil, že strategicky správna myšlienka nákladného preloženia hlavného mesta z pohodlnej Almaty do vetrom ošľahaných stepí stredného Kazachstanu by s najväčšou pravdepodobnosťou nebola podporovaná v Parlamente.

Ako sa očakávalo, diskusie v najvyššom legislatívnom orgáne sa viedli veľmi búrlivo, väčšina poslancov sa nehodlala schváliť návrh hlavy štátu, pokiaľ si nespomenuli, že 6. júla má narodeniny Nursultan Nazarbajev, čo sa šťastnou náhodou zhodovalo s dňom volieb. Zmiernil teda situáciu, viedol diskusiu konštruktívnejšie, diplomaticky sa nezameral na načasovanie, ale iba na samotnú myšlienku.

Dňa 10. decembra 1997 sa však Akmola, provinčné mesto kedysi nazývané Celinograd a bývalé centrum programu rozvoja celiny, stala hlavným mestom Kazachstanu. Prvý prezident vyjadril presvedčenie, že také mimoriadne rozhodnutie ako presťahovanie hlavného mesta prispelo k tomu, že celý Kazachstan sa dostal do stavu rýchleho hospodárskeho rozvoja.

Pôvod názvu mesta Akmola je dosť kontroverzný. Niekto to prekladá z kazašského jazyka doslovne –„biely hrob“, zatiaľ čo iní sa domnievajú, že koncovka „a“ sa objavila v dôsledku rusifikácie kazašského výrazu „akmol“ – „biela hojnosť“. V každom prípade však hlavné mesto krajiny potrebovalo nové meno.

Bolo predložených veľa možností názvu. Prvý prezident ale videl pre toto mesto iba jedno meno. 6. mája 1998 bola Akmola oficiálne premenovaná na Astana, čo v kazaštine znamená „hlavné mesto“, a 10. júna 1998 sa uskutočnila jej medzinárodná prezentácia.

„Povýšiť step bez ponižovania hôr,“ povedal Nursultan Nazarbajev o svojom rozhodnutí a citoval básne kazašského básnika Olžasa Sulejmenova.

Na konci 90. rokov Astana zažila kruté zimy. Možno, že každý politik a štátny zamestnanec tej doby bude mať svoj vlastný kuriózny príbeh týkajúci sa sťahovania.

„Presťahovali sme sa sem v roku 1997. Ja osobne som sa ubytoval v hoteli Esil a po nejakej dobe niekde zmizla voda – teplá voda nebola, studená sotva tiekla. Zavolal som vtedajšiemu primátorovi mesta Adilbekovi Džaksybekovovi. Zdá sa, že mal o tejto skutočnosti veľa telefonátov. On mi odpovedá: „Čo, prišiel si sa sem umyť alebo čo?“ s úsmevom pripomína Kasym-Žomart Tokajev, ktorý bol vtedajším ministrom zahraničných vecí krajiny.

A už v marci 2019 to bol on, kto v postavení prezidenta navrhol premenovať Astanu na Nur-Sultan. Parlament tentoraz návrh jednomyseľne schválil. Kasym-Žomart Tokajev podpísal nariadenie o premenovaní mesta Astana na Nur-Sultan na počesť prvého prezidenta suverénneho štátu a zakladateľa nového hlavného mesta.

Nové hlavné mesto vyriešilo veľa sociálno-ekonomických, politických a environmentálnych problémov, zabezpečilo prechod na moderné technológie, na formovanie nových sektorov ekonomiky, strategickú bezpečnosť krajiny v podmienkach meniacej sa geopolitickej rovnováhy síl.

Na výstavbe hlavného mesta sa zúčastnili nielen kazašskí architekti, ale aj mnohí zahraniční odborníci, čo opäť poukazuje na medzinárodný význam mesta. Výstavba mesta dala silný impulz rozvoju ekonomiky nielen hlavného mesta, ale aj celej krajiny. Desiatky stavebných firiem z Kazachstanu a zo zahraničia pracovali a pracujú na stavbách mesta.

Rýchle tempo výstavby a podpora obyvateľov umožnili v krátkom čase vybudovať moderné mesto s jedinečným vzhľadom a štýlom v stepiach Kazachstanu. Dnes Nur-Sultan prekvapuje svojou pôvodnou architektúrou, mrakodrapmi tých najúžasnejších foriem, modernými parkami a námestiami, prekrásnymi fontánami a pamiatkami.

Za posledné desaťročie sa Nur-Sultan stal centrom príťažlivosti pre aktívnu, zdravú, talentovanú a motivovanú mládež. Hlavné mesto Kazachstanu je hlavným vzdelávacím, vedeckým a športovým dejiskom krajiny a snaží sa stať regionálnym centrom vedy, inovácií a športu. V Nur-Sultane sa nachádzajú aj významné vzdelávacie inštitúcie: Nazarbajevova univerzita, Eurázijská národná univerzita L.N. Gumiľova, Lekárska univerzita Astana a ďalšie.

Dnes je ekonomika hlavného mesta založená na priemyselnej výrobe, doprave, komunikáciách, obchode a stavebníctve. HDP mesta, ktoré prešlo transformáciou z provinčného na moderné hlavné mesto, vzrástol 272 krát. Preto neprekvapuje, že počet obyvateľov mesta vzrástol takmer 4,5-krát, v roku 1998 bolo 290 tisíc a dnes je to asi 1,2 milióna obyvateľov.

Unikátna je aj špeciálna ekonomická zóna (ŠEZ) „Astana – Nové mesto“, ktorá bola vytvorená v roku 2001 a ktorej cieľom je urýchliť rozvoj výroby a prilákať zahraničné investície. Počas celého obdobia existencie ŠEZ tu bolo investované približne 2 bilióny tenge (asi 4 miliardy eur).

V hlavnom meste sa pravidelne konajú kongresy popredných osobností svetových a tradičných náboženstiev a medzinárodné významné udalosti, napríklad prvý a jediný samit Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v 21. storočí v roku 2010.

Od januára 2017 sa v hlavnom meste konajú mierové rokovania o Sýrii, ktoré vstúpili do diplomatického lexikónu pod názvom „Astanský proces“. Práve v rámci tohto procesu bolo možné posadiť za rokovací stôl zástupcov sýrskej vlády a ozbrojenej sýrskej opozície. Nur-Sultan, navrhnutý ako platforma na mierové urovnanie konfliktu, dostal príležitosť stať sa alternatívou pre rokovania o najdôležitejších a najcitlivejších medzinárodných problémoch vo svete. Vklad mesta k urovnaniu konfliktu prostredníctvom diplomatického dialógu na zabezpečenie mierového a stabilného riešenia sýrskeho konfliktu uznáva aj medzinárodné spoločenstvo. Takéto stretnutia tlačia Nur-Sultan k aktívnej účasti na udalostiach globálneho rozsahu a významu. Kazachstan dnes pritiahol pozornosť svetového spoločenstva, pretože 7.-8. júla tohto roku sa v Nur-Sultane uskutoční ďalšie, už 16. medzinárodné stretnutie na najvyššej úrovni s cieľom vyriešenia sýrskeho konfliktu.

Nur-Sultan je symbolom obnovy Kazachstanu, symbolom nevyčerpateľnej tvorivej energie jeho mnohonárodného obyvateľstva. Toto je symbol viery ľudí vo vlastné sily, ktorí v zložitom období začali budovať nové hlavné mesto. Je to symbol nádeje a dôvery národa, ktorý získal slobodu, v jej prosperujúcu budúcnosť, v budúcnosť svojich potomkov,“ napísal Nursultan Nazarbajev vo svojej knihe „V srdci Eurázie“.

Dňa 6. júla, Kazachstan oslavuje Deň hlavného mesta, ktorý sa stal národným symbolom, miestom medzinárodných stretnutí, konania summitov a získavania nezabudnuteľných dojmov.

Roman Vasilenko, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazachstanu v Slovenskej republike.