Svetová ekonomika závisí od boja s koronavírusom

BRATISLAVA – Jedinou krajinou, ktorá v tomto roku dosiahne ekonomický rast, bude Čínska ľudová republika. Vyplýva to z porovnania trhoch medzinárodných inštitúcií: Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a ratingovej agentúry Fitch. 

SB

8.1.2020

SB

8.6.2020

MMF

14.4. 2020

MMF

24.6. 2020

Fitch

26.6. 2020

Fitch

29.7. 2020

Svet 2,50 -5,20 -3,00 -4,90 -4,60 -4,60
USA 1,80 -6,10 -5,90 -8,00 -5,60 -5,60
Japonsko 0,70 -6,10 -5,20 -5,80 -5,00 -5,00
Nemecko  –  – -7,00 -7,80 -6,70 -6,30
Francúzsko  –  – -7,20 -12,50 -9,00 -9,00
Taliansko  –  – 9,10 -12,50 -9,50 -9,50
Španielsko  –  – -8,00 -12,80 -9,60 -9,60
United Kingdom  –  – -6,50 -10,20 -7,80 -9,00
Eurozóna 1,00 -9,10 -7,50 -7,50 -10,20 -7,80
Rozvinuté krajiny 1,40 -7,00 -6,10 -8,00 -6,40 -6,30
Čína 5,90 1,00 1,20 1,00 0,70 1,20
Brazília 2,00 -8,00 -5,30 -9,10 -6,00 7,00
Mexiko 1,20 7,50 -6,60 -10,50 -7,40 -9,10
India 5,80 -3,20 1,90 -4,50 -5,00 -5,00
Turecko 0,00 -3,80 -5,00 -5,00 -3,00 -3,90
Saudská Arábia 1,90 -3,80 -2,30 -6,80  –  –
Južná Afrika 0,90 -7,10 -5,80 -8,00 -5,50 -6,70
Novovznikajúce trhy -4,10 -2,50 -1,00 -3,00 -1,70 -4,60

Tabuľka: wwww.financnenoviny.com, SB – Svetová banka, MMF – Medzinárodný menový fond

Zásadná neistota v súvislosti s vývojom pandémie zostáva hlavným faktorom určujúcim ďalší vývoj svetového hospodárstva a brániacim hodnoteniu rovnováhy rizík. Pokles HDP sa môže ukázať ako menej výrazný, ak sa ekonomická situácia normalizuje rýchlejšie, ako sa očakávalo (napríklad ak sa investície v Číne oživia rýchlejším tempom). Zlepšiť bude tiež situáciu uľahčiť rýchlejší vývoj vakcíny alebo vývoj nových účinných spôsobov liečby, ktoré zabránia prísnym karanténnym opatreniam v druhej polovici roka.

Medzitým existujú aj značné riziká zhoršenia situácie. V prvom rade je to nebezpečenstvo opakovaných ohnísk v krajinách, ktoré dosiahli vrchol pandémie, čo si bude vyžadovať ďalšie ochranné opatrenia. Pokles hospodárskej činnosti, ktorý je dlhší, ako sa očakávalo, by mohol viesť k vážnym problémom, ako sú rozsiahle zlyhania podnikania a rastúca nezamestnanosť. Prípadné sprísnenie finančných podmienok by mohlo viesť k dlhovej kríze, pretože úroveň dlhovej záťaže súkromného aj verejného sektora výrazne vzrástla