Ekonomika: index hospodárskej nestability stúpa

STANFORD / WASHINGTON –  Globálny index nestability hospodárskej politiky (WUI) stúpa. Vyplýva to z údajov, ktoré sa zverejňujú štvrťročne. 

Index svetovej neistoty hospodárskej politiky  (WUI), ktorý vytvorili Hites Ahir (Medzinárodný menový fond), Nicholas Bloom (Stanfordská univerzita) a Davide Furceri (Medzinárodný menový fond).

Konštruujú štvrťročné indexy ekonomickej neistoty pre 143 krajín od roku 1996 pomocou frekvenčných počtov „neistoty“ (a ich variantov) v štvrťročných správach pre krajiny Economist Intelligence Unit (EIU). Správy EIU pojednávajú o dôležitom politickom a ekonomickom vývoji v každej krajine spolu s analýzou a prognózami politických, politických a ekonomických podmienok. Tvoria ich tímy analytikov pre konkrétnu krajinu a centrálna redakčná skupina EIU. Aby bola hodnota WUI porovnateľná v rôznych krajinách, hrubý počet je škálovaný celkovým počtom slov v každej správe.

Prameň: https://www.policyuncertainty.com/