Chemický a farmaceutický priemysel v SR klesol

BRATISLAVA- Inflácia, ceny vstupov a nižšia pridaná hodnota trápia chémiu

Chemický a farmaceutický priemysel za tretí štvrťrok 2023 poklesol.

Tržby v odvetví chemického a farmaceutického priemyslu SR sa znížili z 10,876 mld EUR za  trištvrte roka 2022 na 10,148 mld EUR, za tri štvrtiny roku 2023. Predstavuje to pokles o 6,7% .

Aj počas samotných troch mesiacov (júl, august, september 2023) tretieho štvrťroka , v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022, zaznamenalo odvetvie pokles o 3 %, keď dosiahlo tržby na úrovni 3,673 mld EUR. Spôsobila to vysoká inflácia, rasty cien vstupov, pokles pridanej hodnoty a pretrvávajúce medzinárodné napätie s dôsledkami z toho plynúcimi. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

,,Pokles tržieb za samotný 3.Q.2023 je zaznamenaný takmer v každom odvetví chemického a farmaceutického priemyslu. Odvetvie ropných produktov, ako jediné zaznamenalo v uvedenom období nárast o 12 %, v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022.
Z pododvetvia chemických výrobkov, len pododvetvie mydlá, pracie a čistiace prostriedky  dosiahli tržby o 23 % vyššie v porovnaní s rovnakým obdobím. Naproti tomu plasty v primárnej podobe klesli medziročne na 51% a umelé vlákna dokonca na 41% úrovne za
vlaňajšok,“ skonštatoval R.,Karlubík.

 

Dodal, že Štatstický úrad SR  v treťom štvrťroku 2023 eviduje v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo  274 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. V odvetví rafinovaných ropných produktov na slovenskom trhu už dlhodobo pôsobia 4 spoločnosti a vo výrobe chemikálií a chemických výrobkov to bolo v 3. kvartáli 2023 spolu 47 podnikov, ich počet oproti minulému roku klesol o 1 podnik. Počet podnikov dlhodobo klesá.

Chýbajú pracovníci

Zamestnanosť sa v chemickom a farmaceutickom priemysle medziročne v treťom kvartáli 2023 znížila a trh práce bol ochudobnený o zhruba 3 % zamestnancov. V odvetví ropných produktov (+ 1 %) a v odvetví farmaceutické výrobky a prípravky (+ 3 %) bol zaznamenaný
nárast počtu zamestnancov. V ostatných odvetviach je pokles oproti rovnakému obdobiu v minulom roku. V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje takmer celkovo 38 520 zamestnancov, čo predstavuje 10 % všetkých zamestnancov celého slovenského priemyslu,“ komentoval vývoj R.Karlubík.

Doplnil, že spotreba materiálu, energie a ostatných neskladových dodávok poklesla o takmer 22 %, v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022. Nárast bol zaznamenaný v pododvetví mydlá, pracie a čistiace prostriedky a to o 9 %.

Priemerná mesačná mzda chemického a farmaceutického priemyslu medziročne stúpla o takmer 6 % na 1 943 EUR. Najvýraznejšie v pododvetví plasty v primárnej forme. Zamestnanci tohto odvetvia si polepšili o 35 %, oproti roku 2022. V iných odvetviach
priemyslu bol zaznamenaný nárast od 6 až do 14 %.

Ťažké časy pretrvávajú

,Za tretí štvrťrok 2023 zároveň klesla pridaná hodnota, medziročne o 13 %, v porovnaní s rokom 2022. Z hľadiska konkurencieschopnosti z dlhodobého hľadiska ide o nezdravý vysoký nárast miezd a pokles pridanej hodnoty. Aj nastávajúci rok 2024 bude pre podniky náročný. Bude poznačený nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov, neistotou na trhu, geopolitickou neistotou ohľadne konfliktov na Ukrajine a v Gaze, či dumpingovými cenami produktov hlavne z Číny.

V nasledujúcich rokoch navyše čaká chemický priemysel radikálna výzva – jeho transformácia. K tomu sa pridávajú domáce problémy s konsolidáciou verejných financií, obmedzeniami s nedostatočnými zdrojmi, klesajúca úroveň spotreby, tlaky na rast miezd.