Ekonomika SR si v treťom štvrťroku 2023 udržala rast, bol však miernejší ako v jarnom období

BRATISLAVA – Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v treťom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil  o 1,1 % a medzikvartálne o 0,2 %.

Stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015. Sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Počas tretieho štvrťroka 2023 sa vytvoril HDP v bežných cenách v objeme 32,2 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nárast o 3,2 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP dosiahol 24,4 mld. eur a medziročný rast v stálych cenách tak predstavoval 266 mil. eur.

Rast slovenskej ekonomiky bol podporený predovšetkým kladným saldom zahraničného obchodu. Naopak, domáci dopyt medziročne poklesol, a to zásluhou pretrvávania útlmu konečnej spotreby domácností a poklesom stavu zásob.

Celková zamestnanosť v sledovanom období dosiahla 2 milióny 437-tisíc osôb a medziročne sa zvýšila o 0,2 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných v porovnaní s 3. štvrťrokom 2022 vzrástol o 0,2 % a medzikvartálne (v porovnaní s 2. štvrťrokom 2023) o 0,1 %.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.