Goldman Sachs: globálna ekonomika bude v roku 2024 fungovať lepšie, ako sa očakávalo 

NEW YORK – Goldman Sachs predpovedá, že hlavné ekonomiky budú v roku 2024 rásť a vyhnú sa recesii. Investičná banka verí, že väčšina protivetrov spôsobených menovým a fiškálnym sprísnením je už za nami.

Goldman Sachs predpovedá, že globálna ekonomika v roku 2024 prekoná očakávania vďaka silnému rastu ziskov a dôvere, že zvyšovanie sadzieb je takmer u konca.

Investičná banka predpovedá, že svetová ekonomika bude v budúcom roku rásť ročným tempom 2,6 %, čo je nad konsenzuálnou prognózou 2,1 % medzi ekonómami v prieskume agentúry Bloomberg. Očakáva sa, že USA opäť prekonajú ostatné rozvinuté trhy, pričom rast sa očakáva na úrovni 2,1 %, uviedol Goldman.

Odhad rastu vybraných ekonomík

Odhad v % 2023 2024 2025
Svet 2,7 2,6 2,7
USA 2,4 2,1 1,9
Eurozóna 0,5 0,9 1,5
Nemecko -0,1 0,6 1,3
Čína 5,3 4,8 4,2
Japonsko 1,9 1,5 1,1
India 6,4 6,3 6,5
Rusko 2,4 2,1 1,3
Brazília 3,1 1,6 2,4
Španielsko 2,4 1,7 1,7

Prameň: Goldman Sachs

Investičná banka tiež verí, že väčšina negatívneho vplyvu menového a fiškálneho sprísnenia je za nami.

S cieľom obmedziť rastúcu infláciu spustila americká centrálna banka v marci 2022 kampaň agresívneho zvyšovania sadzieb, keďže inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 40 rokov. Minulý štvrtok predseda Fedu Jerome Powell povedal, že „nie je presvedčený“, že Fed urobil dosť pre boj s infláciou, a naznačil, že môže byť potrebné ďalšie zvyšovanie sadzieb.

Goldman uviedol, že politici na rozvinutých trhoch pravdepodobne neznížia úrokové sadzby pred druhou polovicou roku 2024, pokiaľ ekonomický rast nebude slabší, ako sa očakávalo.

Banka poznamenala, že inflácia naďalej klesá aj v krajinách G10 a rozvíjajúcich sa trhoch a očakáva sa, že bude naďalej klesať.

„Naši ekonómovia predpovedajú, že pokles inflácie v tomto roku bude pokračovať aj v roku 2024, pričom sa očakáva, že jadrová inflácia bude postupne klesať z terajších 3 % na priemerný rozsah 2 – 2,5 % v rámci G10 (okrem Japonska),“ uvádza sa v správe.

Globálna priemyselná činnosť

Investičná banka tiež očakáva, že globálna výrobná aktivita sa odrazí od nedávneho prepadu, keďže tohtoročný protivietor čoskoro pominie. Goldman poznamenal, že globálnu výrobnú aktivitu zasiahlo slabšie oživenie čínskej výroby, ako sa očakávalo, a európska energetická kríza, ako aj vysoké zásoby, ktoré bolo potrebné upraviť v dôsledku nadprodukcie v minulom roku.

Väčšinu roka globálna produkcia klesala. Index globálnej výrobnej aktivity S&P Global bol v septembri 49,1. Hodnota pod 50 znamená zníženú aktivitu. Okrem toho, čínsky Caixin/S&P globálny výrobný PMI v októbri klesol na 49,5 z 50,6 v septembri, čo je prvý pokles od júla.

Výrobná aktivita by sa mala v roku 2024 trochu zotaviť z tlmeného tempa z roku 2023, podľa ekonómov Goldman na čele s hlavným ekonómom Janom Hatziusom, najmä keď sa „normalizujú vzorce výdavkov, európska výroba náročná na plyn dosiahne dno a pomer akcií k HDP sa stabilizuje. ”

Veľké ekonomiky sa môžu vyhnúť recesii 

K pozitívnemu výhľadu hospodárskeho rastu spoločnosti Goldman prispeli aj rastúce reálne príjmy.

„Naši ekonómovia majú pozitívny výhľad na rast reálneho disponibilného príjmu počas obdobia oveľa nižšej celkovej inflácie a stále silných trhov práce,“ napísal Goldman v tlačovej správe založenej na správe. Hoci zastávajú názor, že rast reálneho príjmu v USA sa spomalí zo svojho silného tempa v roku 2023 na úrovni 4 %, stále sa očakáva, že podporí spotrebu a rast HDP aspoň o 2 %.

„Naďalej vidíme len obmedzené riziko recesie a opakujeme náš odhad 15-percentnej pravdepodobnosti recesie v USA,“ pokračoval Hatzius v prognóze, čiastočne poháňaný rastúcimi reálnymi disponibilnými príjmami.

V septembri banka znížila svoju prognózu recesie v USA z 20 % na 15 % na základe klesajúcej inflácie a sily trhu práce.

Zatiaľ čo zvyšovanie sadzieb a fiškálna politika budú naďalej zaťažovať hospodársky rast v krajinách G10, Hatzius je presvedčený, že to najhoršie je za nami.

„Očakáva sa, že eurozóna aj Spojené kráľovstvo zaznamenajú výrazné zrýchlenie rastu reálnych príjmov – na približne 2 % do konca roka 2024 – keďže plynový šok po rusko-ukrajinskom konflikte ustúpi,“ uviedli tiež ekonómovia.

(Pripravené na základe materiálov od CNBC)

Sídlo Goldman Sachs v New Yorku.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.