Svetová ekonomika je na hrane stagflácie

NEW YORK – Je dosť ťažké povedať, že Európska únia zaručene upadne do stagflácie.

Stagflácia je stav ekonomiky keď je súčasne stagnácia a inflácia. Zatiaľ nie sú žiadne známky spomalenia ekonomiky, až na pár krajín Ekonomika krajín EÚ na pozadí krízy na Ukrajine môže čeliť hospodárskemu poklesu a rekordnej inflácii. V krajinách EÚ je už teraz badateľný nárast spotrebiteľských cien, ktorý prevyšuje minuloročný údaj o sedem a pol percenta.

Teraz je dosť ťažké povedať, že Európska únia zaručene upadne do stagflácie, pretože je tu dosť mäkká menová politika. Na financovanie podnikania je veľa peňazí. Súvahy aktív a pasív domácností aj firiem vyzerajú normálne a pri preťažení týchto oblastí dlhmi dochádza k brzdeniu. Riziko sa môže zvýšiť, ak Európska únia začne zvyšovať sadzby ECB, zatiaľ je však banka zdržanlivá

Riziká globálnej stagflácie a globálnych ekonomických problémov sú vyššie ako riziko krízy v Európskej únii. Riziká stagflácie sú dosť vysoké v Spojených štátoch, pretože USA zvyšujú sadzbu, ceny ropy a potravín rastú, čo zvyšuje infláciu a zmrazuje rast oživenia. Ale zdá sa mi, že ekonomiky centrálnych ekonomických mocností (USA, EÚ, Čína a Japonsko) vykazujú ekonomický rast. Hlavným problémom ekonomiky budúcnosti je, či svet zvládne energetickú krízu?

Zraniteľnou krajinou sú čiastočne USA, pretože USA spájajú ťažké ekonomické časy so zvyšovaním sadzieb. Amerika je jedným z mála svetových centier, ktoré sa snažia obmedziť infláciu zvyšovaním sadzieb, pričom riskujú pád do recesie.

V Číne je pandémia obrovským problémom. Ďalším problémom krajiny je preťaženie niektorých odvetví dlhmi. Čína však zároveň uvoľňuje svoju menovú politiku a snaží sa pomocou toho všetko nejako vyriešiť. Majú hlavnú strategickú úlohu, ktorú stanovil [čínsky prezident] Si Ťin-pching, aby tempo rastu Číny v tomto roku nebolo nižšie ako tempo rastu Spojených štátov.

Hlavné krajiny, ktorým hrozia ekonomické problémy sú rozvojové krajiny. Mnohé rozvojové krajiny sú ohrozené vysokými úrovňami dlhu, veľmi malým prílevom investícií a v niektorých prípadoch odlevom a slabými menami. Niektorým rozvojovým krajinám hrozí, že sa dostanú do ťažkej finančnej situácie.