Svetová banka: viurtuálne peniaze sú konkurenciou

WASHINGTON – Autori správy Svetovej banky videli nové príležitosti pre kryptomeny, pričom ich uznávali nielen ako špekulatívny nástroj, ale aj ako plnohodnotný platobný prostriedok, ako aj strategické investície. Virtuálne peniaze teda konkurujú tradičným menám. Dokument je zverejnený na webovej stránke organizácie.

Odborníci, vrátane ekonóma Svetovej banky Clemens Graf von Lucknera, senior viceprezidentky a vedúcej ekonómky Carmen Reinhartovej a profesora Harvardskej univerzity Kennetha Rogoffa, skúmali štatistiky transakcií s bitcoinmi a inými kryptomenami a dospeli k záveru, že 7,4 percenta z celkového počtu transakcií účtovaných za platby za tovary a služby alebo prevody, vrátane cezhraničných.

Tento stav vyvracia ustálený názor na kryptomeny ako nástroj špekulácií a platieb za nelegálny tovar. V mnohých sektoroch ekonomiky, aj keď nie vo všetkých, kryptomeny konkurujú konvenčným nekrytým peniazom ako prostriedku výmeny, uvádza sa v správe.

V 7,4 percentách analyzovaných transakcií slúžili kryptomeny ako sprostredkovateľ výmeny – boli použité na nákup iných mien, ale v konečnom dôsledku na nákup produktu alebo zaplatenie služby. Cezhraničné transakcie predstavujú asi 20 percent týchto platieb.

Zvlášť veľa cezhraničných transakcií využívajúcich bitcoin a iné kryptomeny bolo zaznamenaných v krajinách, kde sú zákonom stanovené obmedzenia výberu kapitálu a nákupu cudzej meny.