ŠÚ SR: Doplnkových voľbách sa zúčastnilo 29 % voličov

BRATISLAVA Na doplnkových voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v sobotu 15. mája 2021 si nového starostu či starostku alebo miestneho poslanca zvolili občania spolu v 30 obciach Slovenska. Obyvatelia si zvolili 9 nových starostov a 29 členov zastupiteľstva. Výsledky doplnkových volieb do orgánov miestnej samosprávy, zverejnil Štatistický úrad SR. 

Najúspešnejší spomedzi kandidátov na starostu boli kandidáti bez politickej príslušnosti, (sedem z deviatich zvolených starostov a starostiek), podobne medzi poslancami najčastejšie uspeli kandidáti bez politickej príslušnosti a to v 53 % prípadov.

Na sobotňajších doplnkových voľbách do orgánov samosprávy obcí sa zúčastnilo 28,94 % oprávnených voličov (počet vydaných obálok vo volebných miestnostiach) z celkovo z 15 836 voličov zapísaných v zoznamoch voličov. Najvyššia účasť na úrovni 83 % bola vo východoslovenskej obci Nemcovce (okres Bardejov). Naopak najmenší podiel voličov využilo svoje volebné právo v obci Sasinkovo (okres Hlohovec), kde prišlo voliť len 17 spomedzi 699 voličov, čo predstavuje účasť na úrovni 3,7 %. Celkovo v 14 obciach bola účasť v sobotných voľbách nižšia ako 20 %.

Najviac hlasovacích obálok – spolu 1 334 – bolo odovzdaných v obci Malinovo (okres Senec), kde si zvolili obyvatelia novú starostku. Súčasne najmenej obálok, spolu 11, odovzdali hlasujúci v obci Bajka (okres Levice).

Na spracovaní výsledkov sa v sobotu podieľalo 83 pracovníkov Štatistického úradu SR, ktorí pracovali spolu v 21 sumarizačných útvaroch. Celkovo v šiestich obciach sa voľby do zastupiteľstva nekonali, pretože nik nekandidoval.