Ako Československo požičalo ZSSR 1,3 mld. USD

PRAHA – Československo 10. novembra 1989 požičalo Sovietskemu zväzu (ZSSR) 1,3 mld. USD. Informujú o tom české médiá Respekt a Aktuálne.

Úver poskytol vtedajší minister financií a  neskôr prezident Českej republiky Václav Klaus. Dlhy zaplatila Ruská akciová spoločnosť Jednotný energetický systém Ruska (JES Ruska) – (Российское акционерное общество «ЕЭС России).  Ruské ministerstvo financií viedol Michail Kasjanov, Ruskú firmu viedol Anatolij Čubajs, ktorý bol po roku 1990 vždy vo významných ekonomických funkciách.  Dlhy deblokovala firma Falcon Capital. Z deblokácie vo výške 50 mld. českých korún suma asi 30 mld. českých korún zostala niekde medzi Moskvou a Prahou.

Peniaze poskytnuté československou vládou skončili v roku 1990 v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu (MBHS). Tá vznikla v roku 1963. Založili ju členské štáty RVHP v roku 1963. Činnosť MBHS je upravená Dohodou o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 a Stanovy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dohody. Akcionári banky je osem štátov – Ruská federácia, Česká republika, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Mongolsko a Vietnam.

Vklad SR v splatenom základnom imaní MBHS je 13 342 064 eur, čo predstavuje 6,67 % celkového splateného základného imania. Celkové upísané základné imanie banky je 400 miliónov eur, z čoho je splatených 200 miliónov eur. V Rade MBHS má každá členská krajina vrátane SR jeden hlas bez ohľadu na výšku jej podielu na základnom imaní banky. Vedúcim delegácie SR v Rade MBHS je štátny tajomník MF SR.