V Spojených štátoch sa uvoľňuje menová politika

Federálny rezervný systém (FRS) po jedenástich rokoch znížil základnú úrokovú mieru. Znamená to zmenu finančnej politiky Washingtonu. FRS vysvetľuje tento krok obchodnými vojnami a neistotou v globálnej ekonomike.

Prvýkrát za posledných viac ako desať rokov znížil Federálny rezervný systém USA (FRS) úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na rozpätie od 2 do 2,25 percenta ročne.

Ide o prvé zníženie základnej úrokovej sadzby od decembra 2008. Dôvodmi boli najmä neistota v globálnej ekonomike a obchodné vojny, ako aj „oslabený inflačný tlak“. Prezident Donald Trump chce opätovne zaviesť clá na čínske tovary, zaviedol embargo voči Iránu, rozšíril sankcie voči Rusku, kritizuje plynovod Nord Stream 2, ktorý spája Ruskú federáciu a Nemecko.

Takýto krok zo strany Fedu znamená zmenu menovej politiky USA: počas globálnej finančnej krízy v rokoch 2008/2009 ministerstvo agresívne znížilo sadzby, aby dosiahlo stabilizáciu ekonomiky. V roku 2015 začal Federálny rezervný systém sústavne zvyšovať základnú úrokovú sadzbu.

Federálny rezervný systém vznikol v roku 1913. Jeho cieľom je kontrolovať peňažnú bázu a cez ňu ponuku peňazí, zdokonalenie kontroly bánk a poskytovanie zariadení na diskont cenných papierov. Dnes FRS reguluje a kontroluje celú bankovú sústavu. Základnými cieľmi vládnej ekonomickej politiky je stabilita a rast ekonomiky, stabilita kúpnej sily dolára, vysoký stupeň zamestnanosti a rozumná rovnováha transakcií s inými krajinami.

Federálny rezervný systém (Federal Reserve System) je nezávislá federálna agentúra založená 23. decembra 1913, ktorá vykonáva funkcie centrálnej banky a vykonáva centralizovanú kontrolu nad komerčným bankovým systémom Spojených štátov amerických. FRS zahŕňa 12 federálnych rezervných bánk, ktoré sa nachádzajú vo veľkých mestách, približne tri tisíce komerčných takzvaných členských bánk, vymenovaných prezidentom Rady guvernérov, Federálnym výborom pre operácie na voľnom trhu a poradnými radami. Základom pre vytvorenie je zákon o federálnych rezervách. Pri riadení Fedu zohráva vláda rozhodujúcu úlohu, aj keď forma vlastníctva kapitálu má formu súkromných akcionárov so zvláštnym štatútom akcií.

Pokiaľ ide o správu vecí verejných, FRS je nezávislým orgánom od vlády USA. Ako národná centrálna banka je FRS schválený Kongresom USA. Nezávislosť na práci je zabezpečená skutočnosťou, že rozhodnutia o menovej politike nemusia byť schvaľované prezidentom USA, ani inou výkonnou alebo zákonodarnou zložkou vlády. Fed nedostáva finančné prostriedky od Kongresu. Funkčné obdobie členov Najvyššej rady Federálneho rezervného systému pokrýva niekoľko funkčných období prezidentských právomocí a členov Kongresu. Zároveň je FRS kontrolovaný Kongresom, ktorý často analyzuje činnosť Fedu a môže legislatívne meniť povinnosti Fedu.