Strata dôvery a strach ľudí podkopáva rast

WASHINGTON – Ekonomika ožíva rýchlejšie keď ľudia dôverujú vláde. Strach je prekážkou obnovy ekonomických aktivít.

Na Slovensku sa vplyvom vyhrážania obyvateľom na ich ekonomické aktivity nikto nezaoberá.

Ekonomika sa po kríze zotavuje rýchlejšie, ak ľudia dôverujú rozhodnutiam úradov. Hovorí sa to štúdii Svetovej banky. Ekonomické oživenie tiež urýchľuje udržiavanie karanténnych obmedzení až do v vrcholu úmrtí na koronavírusy.

Strach a obavy z nákazy vírusom sú spojené aj s ekonomickým rastom. Pôsobia ako prekážky pri obnove obchodnej a spotrebiteľskej činnosti. V správe sa uvádza, že je veľmi dôležité otvorené šírenie informácií.

Svetová banka (anglicky World Bank, skratka WB) je inštitúcia, ktorá zabezpečuje finančnú a technickú pomoc rozvíjajúcim sa krajinám s cieľom znížiť chudobu a zlepšiť životné štandardy na celom svete. Tvoria ju dve inštitúcie, a to Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), ktorá pomáha v ekonomickom raste stredne bohatým a úveruschopným chudobnejším krajinám, a Medzinárodná asociácia pre rozvoj (International Development Association – IDA), ktorá sa snaží zabezpečiť dostupnosť finančných prostriedkov pre najchudobnejšie krajiny sveta.

Svetová banka sa postupne rozšírila o ďalšie tri inštitúcie, ktorými sú Medzinárodná finančná korporácia (International Finance Corporation – IFC), Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) a Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (Interantional Centre for Settlement of Investment Disputes). Spolu tvoria zoskupenie nazývané Skupina Svetovej banky (anglicky The World Bank Group).