NASDAQ chce nové pravidlá kótovania akcií

WASHINGTON – Mimoburzový organizátor trhu s akciami NASDAQ navrhol  nové štandardy kótovanie.

Jeden z nich vyžaduje povinné zaradenie žien do predstavenstva emitentov, druhý navrhuje zástupcu „nedostatočne zastúpenej menšiny“.

Kótovanie alebo kotovanie je oficiálne zaznačenie kurzu či ceny na burze.

NASDAQ, skratka z National Associaton of Securities  Dealers  Automated  Quotations. Vlastní a ovláda ho spoločnosť The Nasdaq Stock Market, Inc. Vznikol v roku 1938 (Maloney Act). V roku 1971  vytvorili počítačový systém NASDAQ. Je to najväčší svetový elektronický        trh, obchodovanie na ňom sa uskutočňuje cez počítačovú a telekomunikačnú sieť.

Nasdaq Inc., prevádzkovateľ burzy cenných papierov NASDAQ, požiadal Americkú komisiu pre cenné papiere (SEC) o povolenie zavedenia nových štandardov pre kótované spoločnosti. Navrhované pravidlá by vyžadovali, aby predstavenstvo väčšiny spoločností kótovaných na burze NASDAQ obsahovalo najmenej jednu riaditeľku a jednu osobu, ktorá sa identifikuje ako „nedostatočne zastúpená menšina“ alebo sa identifikuje ako LGBT.

„Nedostatočne zastúpená menšina“ je niekto, kto sa identifikuje s jednou alebo viacerými z nasledujúcich skupín: Afroameričania, Hispánci alebo obyvatelia Južnej Ameriky, Ázijci, pôvodní Američania alebo pôvodní obyvatelia Aljašky, Havajčania alebo obyvatelia Tichooceánskych ostrovov. A tiež tí, ktorí sa identifikujú s dvomi alebo viacerými etnickými skupinami.