Štatistický úrad Slovenskej republiky: výkonnosť nákladnej dopravy dosiahla medziročný rast

BRATISLAVA – Nákladná doprava vykázala medziročný nárast objemov prepraveného tovaru hlavne vďaka zvýšeným objemom v cestnej doprave o viac ako 10 %.

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Naopak, železničná a ostatná doprava nedosiahli vlaňajšie hodnoty. Počty cestujúcich v osobnej doprave rástli medziročne dvojciferným tempom a aj prepravné vzdialenosti prekonali hodnoty z minulého roka.

Celková hodnota objemu nákladnej prepravy v júli 2023 dosiahla 19,1 milióna ton tovaru, čo predstavovalo medziročný nárast o 3,4 %. Medziročné zvýšenie prepravných objemov nastalo prvýkrát od júla 2022. Na celkový nárast mala najvýraznejší vplyv váhovo najsilnejšia zložka cestná doprava, ktorá po pol roku poklesov opäť zvýšila objem o 10,3 %. Železničná doprava vykázala štvrtý mesiac v rade pokles objemu prepravy, o 5,5 %. Ostatnou dopravou sa prepravilo 2,3 milióna ton tovaru, napriek tomu nedosiahla minuloročné hodnoty.

Výkony v nákladnej doprave, ktoré zohľadňujú aj prepravné vzdialenosti, dosiahli v júli 2023 celkovo 3 mld. tonokilometrov (tkm), medziročne boli nižšie o 0,6 %. Železničná doprava aj ostatná doprava, do ktorej patrí vodná, letecká, skladové a pomocné činnosti, zaznamenali medziročne poklesy výkonov. S medziročným rastom objemu prepraveného tovaru cestná doprava ako jediná zložka odvetvia zvýšila aj svoje výkony o 2 %. Najvýraznejší vplyv na vyššie výkon mala neverejná cestná doprava. Ide o časť cestnej dopravy, ktorú realizujú nedopravné firmy, teda spoločnosti s iným hlavným predmetom podnikania ako je doprava.

V súhrne za sedem mesiacov roku 2023 klesol v rámci nákladnej dopravy objem prepraveného tovaru o 9,5 % aj výkony o 10,7 %.

V osobnej doprave sa výraznejšie darilo cestnej preprave, najmä MHD

Počet prepravených osôb v júli 2023 v osobnej doprave medziročne vzrástol o viac ako 12 % a dosiahol 48,9 milióna. Medziročné rasty počtu cestujúcich pretrvávajú od septembra 2021. Využívaná je hlavne MHD, počet cestujúcich sa medziročne zvýšil o štvrtinu. Vyššia bola aj preprava osôb po železnici o takmer 11 %, tvorí však len 13 % z celkového počtu cestujúcich v osobnej doprave.

Výkony v osobnej doprave, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest, v siedmom mesiaci roku 2023 dosiahli 883 mil. osobokilometrov. Pri porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli vyššie o 4,3 %. Výkony medziročne rástli najmä v cestnej doprave, o 13,2 %. Železničná doprava zaznamenala rast o 9,2 %. Iba v ostatnej doprave výkony medziročne klesli.

V súhrne za sedem mesiacov osobnou dopravou cestovalo o 15,3 % viac cestujúcich ako pred rokom a po zohľadnení prepravných vzdialeností bol počet osobokilometrov vyšší o 17,3 %.

Ilustračné fotografie: www.pexels.com.