Stále sa tancuje, loď sa začína rýchlejšie potápať

BRATISLAVA – Slovenská ekonomika v tomto roku poklesne medzi 5,8 až 13,5 %, prepad výkonu ekonomiky okolo 9 % sa momentálne javí ako najpravdepodobnejší. Informuje o tom aktuálna predpoveď vývoja ekonomiky z dielne Národnej banky Slovenska (NBS). Prognóza sa zmenila. Dňa  24. marca NBS predpokladala pokles medzi 1,4 až 9,4 %. Interval poklesu sa posunul k väčšiemu dnu.

Vládne opatrenia čiastočne zmiernia nárast nezamestnanosti, odhadujeme, že by mohli ochrániť približne 50-tisíc pracovných miest.  Deficit verejných financií odhaduje centrálna banka  medzi 6,9 až 10,3 % HDP, verejný dlh narastie k 57 až 64 % HDP.

Pretrvávajúca neistota týkajúca sa ďalšieho vývoja pandémie, karanténnych opatrení najmä v zahraničí aj správania sa finančných trhov a spotrebiteľov, sú kľúčovými rizikami. Národná banka Slovenska aktualizovala svoju marcovú projekciu ekonomického vývoja na základe spresnených odhadov. Vo svojom odhade zakomponovala nové informácie o zahraničnom dopyte a zároveň sa aktualizovala domáca časť ekonomiky vrátane opatrení zmierňujúcich dopady
pandémie na ekonomický vývoj. Vzhľadom na stále pretrvávajúcu neistotu pristúpila NBS opätovne k vypracovaniu 3 scenárov.

Aj na základe aktualizovaných odhadov by mala ekonomika v tomto roku vstúpiť j recesie. Prepad ekonomiky by mohol byť v rozpätí od 5,8 % až 13,5 %. V porovnaní s marcovou predikciou to znamená, že odhady sa posunuli ešte k negatívnejšiemu výhľadu, keď stred rozpätia aktuálnych odhadov na rok 2020 je blízko negatívneho scenára z marcovej predikcie.

Nateraz sa javí ako najpravdepodobnejší práve stredný scenár. Základom nastavenia scenárov je odlišný vývoj šírenia a potlačenia pandémie koronavírusu COVID-19. Vo všetkých scenároch sa na globálnej úrovni uvažuje s oživením v tvare „V“. Pri všetkých troch scenároch sa predpokladá výrazný prepad zahraničného dopytu v 2. štvrťroku 2020. Následne by malo nastať obnovenie ekonomického rastu. Pri najoptimistickejšom scenári sa predpokladá návrat na takmer pôvodné úrovne, pri ďalších scenároch už nastanú aj výraznejšie permanentné straty v globálnej ekonomike aj v globálnom obchode.

Vo všetkých 3 scenároch sa uvažuje, že pokles domácej ekonomiky, podobne ako globálnej, dosiahne dno v 2. štvrťroku, po ktorom by malo nasledovať dynamické oživenie v tvare písmena „V“. Prispieť by mal k tomu tak zahraničný, ako aj domáci dopyt.