OECD: ekonomický rast SR v tomu roku 2,1 %

BRATISLAVA – Rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahne v tomto roku 2,1 % a v budúcom 2,6 %.

Vyplýva to zo správy Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorú dnes na pôde Ekonomickej univerzity prezentoval generálny tajomník Mathias Cormann.

Z nej vyplýva, že rast slovenskej ekonomiky sa v najbližších dvoch rokoch zrýchli. V roku 2024 OECD očakáva rast 2,1 % a v roku 2025 by sa mal dostať na úroveň 2,6 %. Postupne by mala klesať aj inflácia z minuloročných 11 % na 3,4 % v tomto roku a 2,7 % v roku 2025.

Zo správy vyplýva, že slovenská ekonomika bola relatívne odolná voči energetickej kríze, no rast sa spomalil pri vysokej inflácii, oslabení zahraničného dopytu a sprísnení finančných podmienok. Pandémia a energetická kríza zhoršili verejné financie; Na obnovu fiškálnych rezerv a zlepšenie dlhodobej fiškálnej udržateľnosti vzhľadom na rýchle starnutie populácie je teraz potrebná stabilná fiškálna konsolidácia.

OECD tvrdí, že udržanie hospodárskej konvergencie a uľahčenie inkluzívnej štrukturálnej zmeny si vyžaduje zlepšenie poskytovania zručností vo všetkých fázach vzdelávacieho cyklu, posilnenie domácej inovačnej kapacity a zlepšenie podnikateľského prostredia. Konzistentnejšie stanovovanie cien uhlíka v rámci hospodárstva a silnejšie stimuly pre zelené investície a inovácie by zvýšili udržateľnosť rastu.

Zlepšenie dostupnosti bývania si vyžaduje štrukturálne reformy na zlepšenie efektívnosti trhu s bývaním, reformy dane z nehnuteľností a cielenú podporu zraniteľným domácnostiam. Je potrebné posilniť stimuly na renováciu bývania, aby sa riešila energetická chudoba a dosiahli sa environmentálne ciele.

Správu OECD na pôde Ekonomickej univerzity komentoval pán minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Tomáš Drucker.

“Zistenia a odporúčania OECD sme očakávali, je to dlhodobý trend. Na Slovensku stárne populácia. Vyčerpali sme možnosti v oblasti priemyslu. Potrebujeme zvyšovať produktivitu práce. Na to musíme zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu,” povedal pre Finančné noviny pán minister Tomáš Drucker.

Pred časom po rokovaní s predstaviteľmi OECD pán minister Tomáš Drucker povedal: „V oblasti politiky vzdelávania disponuje OECD obrovskou zásobárňou skúseností iných krajín, pozitívnych aj negatívnych. Pri mnohých zmenách nemusí Slovensko vynachádzať koleso, stačí sa inšpirovať overenými riešeniami. Spolupráca s expertmi OECD nám môže ušetriť veľa času aj zbytočných pokusov a omylov, ” uviedol pán minister Drucker.

Rektor Ekonomickej univerzity Ferdinand Daňo poznamenal, že prezentácia správ tohto typu je užitočná nielen pre pedagógov, ale aj študentov.