Stal sa vám úraz na chodníku, aký máte máte nárok

BRATISLAVA – Kedy vám poisťovňa kryje úraz na chodníku a kedy si môžete vymáhať odškodné aj bez poistenia? Poradíme.

Viete, že ročne dôjde len u nás k viac ako 80 000 hospitalizáciám zapríčinených úrazmi? Príčinou vyše polovice úrazov je pritom pád. Zimné obdobie riziko pádov na šmykľavom, zľadovatenom teréne ešte zvyšuje. Zlomeniny a ďalšie zranenia však zároveň znamenajú dlhodobú PN, niekedy dokonca čiastočnú alebo úplnú invaliditu, a teda aj tvrdý zásah do rodinného rozpočtu. Ako pritom pripomínajú odborníci, okrem opatrnosti pomôže zmierniť dopady neželaného aj prevencia, teda dobre nastavené poistenie. „Je však veľmi dôležité, aby klienti mali uzavreté kvalitné rizikové poistenie,“ upozorňuje Ivan Huspenina, odborný garant pre životné poistenie spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom, jednej z najväčších nezávislých maklérskych spoločností na Slovensku. Ako poistenie vyskladať a za akých okolností môžete žiadať o náhradu škody aj v prípade, ak poistenie nemáte? Poradíme.

 Čo rozhoduje

Hoci úrazy dnes bežne patria do krytia poisťovní, podľa odborníka je dôležité, aby mal klient v rámci rizikového poistenia nastavené nielen krytie úrazov v pripoistení „denné odškodné“, ale vzhľadom k tomu, že častokrát vznikajú aj trvalé následky úrazu, tiež pripoistenie „trvalé následky úrazu“. „O uznaní škodovej udalosti, respektíve to, či daný úraz bude plnený, sú rozhodujúce takzvané „oceňovacie tabuľky“ , ktoré sú súčasťou Všeobecných poistných podmienok. Práve v týchto oceňovacích tabuľkách sú presne zadefinované úrazy, ktoré plní daná poisťovňa, a zároveň tiež to, koľko dní bude poisťovňa plniť pri danom úraze,“ vysvetľuje Ivan Huspenina. Možnosťou je tiež podľa neho pripoistenie PN. „Klient tak má krytú práceneschopnosť z dôvodu úrazu či následného liečenia sa,“ vysvetľuje Ivan Huspenina.

 S riešením neotáľajte

V prípade, že k poistnej udalosti došlo, neotáľajte s termínom jej nahlásenia. „Je to hlavne z dvoch príčin. Tou prvou je, že poisťovne majú pri PN-ke zadefinovanú povinnosť nahlásiť poistnú udalosť. A počet dní na nahlásenie býva rôzny,“ vysvetľuje Ivan Huspenina. Tým druhým dôvodom je, že dnes už poisťovne majú takzvané „ zrýchlené konanie“, kedy pri určitých úrazoch dokážu klientovi po nahlásení do 48 hodín poslať peniaze na účet.

 Kto zodpovedá za stav chodníka

Kedysi platilo, že za stav chodníka je zodpovedný majiteľ priľahlého pozemku, teda napríklad za stav obecných chodníkov popri rodinných domoch alebo budovách v centrách miest zodpovedali majitelia týchto budov. Sneh a ľad z chodníkov odpratávali oni sami alebo ich zamestnanci. „Dnes je to už inak, táto zodpovednosť bola prenesená na vlastníkov chodníkov, takže odpratávanie snehu a ľadu z chodníkov musia zabezpečovať obce. Ani tabuľka s upozornením na šmykľavý chodník ich zodpovednosti za jeho stav nezbavuje,“ upozorňuje Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom. Ako podotýka, pokiaľ sa niekomu na takomto chodníku stane úraz, môže si ujmu uplatňovať od obce. „Majiteľ takejto komunikácie musí rátať aj s tým, že takúto ujmu si u neho môže uplatňovať aj zdravotná poisťovňa poškodeného, ako aj sociálna poisťovňa,“ spresňuje Pavol Michalec.

Nezabudnite na dôkazy

Ak sa vám teda stane úraz na takomto chodníku, za istých okolností si môžete nárokovať odškodné aj od majiteľa daného chodníka. „Treba však mať presvedčivé dôkazy z príslušného miesta vzniku úrazu. V tomto prípade si poškodený môže uplatniť škodu na Mestskom úrade, nakoľko mesto je zodpovedné za zimnú údržbu chodníkov,“ podotýka Ivan Gálik, odborný garant pre likvidáciu poistných udalostí spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom. Dôležité je teda mať najmä dostatok dôkazov o stave chodníka pri úraze, napríklad fotodokumentáciu, prípade video, a ak boli v okolí aj očití svedkovia, tak aj kontakty na nich. „Pri vážnejšom úraze môže poškodený kontaktovať mestskú políciu. Aj privolaná záchranka je jeden z dôkazov vzniku úrazu,“ vysvetľuje Ivan Gálik. Následne po ošetrení treba kontaktovať príslušný odbor na magistráte, či obci, doložiť dôkazy, lekárske správy a žiadať náhradu škody. „Náhrada škody sa netýka len zdravia, ale môže ísť aj o iné škody na majetku, napríklad, poškodený odev, mobil, a pod.,“ podotýka Ivan Gálik. Ako dodáva, bremeno dokazovania je vždy na zranenej osobe. „Bez dôkazov a príslušných lekárskych správ, prípadne preukázaných nákladov na ošetrenie a liečenie úrazu sa budú zodpovedné úrady brániť a neuhradia vzniknuté škody,“ upozorňuje na záver Ivan Gálik.