Space: smart sklady sú pod digitálnou kontrolou

BRATISLAVA – Práve v tomto období sa v obchodoch zvyšuje kriminalita.

Tento všeobecne známy fakt, potvrdzujú aj policajné štatistiky, ktoré hovoria o náraste krádeží v obchodoch aj v obchodných centrách.

Riešením sú takzvané  inteligentné regály, ktoré pomocou váhy zisťujú podozrivý pohyb tovaru. Ide o inovatívnu novinku medzi systémami zabezpečenia tovaru. Viac o tejto novinke povie Lukáš Převrátil, ktorý je riaditeľ vzdialeného dohľadu Space.

Ako smart regály fungujú? Pravdepodobne sú kalibrovaná na hmotnosť daného tovaru. Pri akom množstve teda váha zistí „problém“ a aký je potom ďalší postup? Môžete uviesť príklad? Regálová váha funguje na báze tenzometrov, ktoré merajú zaťaženie regálu v určitej časti. Algoritmus potom dokáže určiť, v ktorej časti, ako a o koľko, sa zmenila váha. To je potom možné využiť na marketingové účely.

Tiež sa dá zistiť, koľko konkrétneho druhu tovaru a kedy bol z regálu odobraný alebo doplnený. S pomocou inovatívneho spôsobu integrácie s kamerovými systémami, v kombinácii so softvérovou nadstavbou, sme začali tento model využívať na detekciu odberu väčšieho množstva záujmových položiek.

Práve toto môžeme označiť ako riziko následnej krádeže tohto tovaru. Zlodeji často berú drahší tovar takzvane po škatuliach a odchádzajú s ním z predajne bez zaplatenia. Hlavnou pridanou hodnotou tohto systému je čiastočná automatizácia takejto detekcie. Operátor v našom centre dohľadu nemusí monitorovať všetky regály a odbery, ale vďaka systému preveruje iba detekciu väčšieho množstva tovaru z konkrétneho regálu. Vďaka tejto funkcionalite potom dokáže jeden operátor monitorovať viac regálov a predajní. Pokiaľ verifikuje, že sa jedná o krádež, je následne v spojení s fyzickou bezpečnostnou službou na predajni, ktorá vykoná ďalšie úkony na zabránenie krádeží.

Na aký tovar sa využíva táto technológia najčastejšie a akú máte spätnú väzbu od klientov? Vo všeobecnosti ide o drahšie a menšie položky ako napríklad: cukrovinky či kozmetika. Môžu to byť aj objemnejšie a väčšie položky a tovary.

Ide napríklad o alkohol a drogériu. Mieru spokojnosti klientov s týmto zariadením odráža naša narastajúca implementácia, ale aj rozširovanie už aplikovaných systémov.

Na aký tovar sa využíva táto technológia najčastejšie a akú máte spätnú väzbu od klientov?

Vo všeobecnosti ide o drahšie a menšie položky ako napríklad: cukrovinky či kozmetika. Môžu to byť aj objemnejšie a väčšie položky a tovary. Ide napríklad o alkohol a drogériu. Mieru spokojnosti klientov s týmto zariadením odráža naša narastajúca implementácia, ale aj rozširovanie už aplikovaných systémov.

Viac informácií nájdete na www.innovis.ai

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.