Spolupráca BRICS prináša svetu konštruktívnu silu

PEKING – Tradičná globalizácia je založená na prioritnom rozvoji USA, hegemónii dolára a manipulácii USA s medzinárodnými pravidlami. Krajiny BRICS by sa podľa autora článku mali stať mocnou silou presadzovania nového typu globalizácie. Píše o tom Huo Jianguo v denníku www. huanqiu.com.

Čínsky prezident Si Ťin-pching zastával kľúčovú pozíciu na 14. summite lídrov BRICS 23. júna 2020, ktorý sa konal v režime on-line. Predniesol dôležitý prejav s názvom „Budujte vysokokvalitné partnerstvá, spoločne vytvorte novú éru globálneho rozvoja“. V reakcii na súčasné rozpory a výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo, predložil pozitívne návrhy a nádej, že úloha mechanizmu spolupráce BRICS sa rozvinie a zúčastnené krajiny vykročia na novú cestu a stanú sa pozitívnou, stabilnou a tvorivou silou v svet.
Mechanizmus spolupráce BRICS je dôležitou platformou pre spoluprácu medzi rozvíjajúcimi sa trhmi a rozvojovými krajinami. Od svojho vzniku v roku 2006 vyskúšala množstvo úspešných modelov partnerstva. V prostredí obchodného protekcionizmu a globalizácie, keď sa krajiny musia „pohybovať proti vetru“, a najmä keď pod vedením Spojených štátov prekvitá unilateralizmus a hegemonizmus, je veľmi dôležité, ako by mali krajiny BRICS budovať kvalitné partnerstvá a urýchliť otváranie nových možností spolupráce. Krajiny tohto združenia majú silnú spoločnú túžbu posilniť globálne riadenie, evidentnú komplementaritu v ekonomike a silnú túžbu znásobiť rozvoj obchodu a investícií. Sú dôležitou silou pri udržiavaní mieru a rozvoja na celom svete.
Moderný svet čelí mnohým výzvam, ako sa vyvíja a mení: mentalita studenej vojny vykazuje známky oživenia, ideologické a hodnotové konfrontácie sú čoraz výraznejšie, začína prevládať obchodný protekcionizmus a unilateralizmus, regionálna spolupráca sa odchyľuje od základných princípov mnohostranného obchodu a objavujú sa prvé výhonky úzkeho zamerania. Spojené štáty pod rúškom udržiavania svetového poriadku často uvalili sankcie na tých, ktorí nejdú s prúdom, a ľudstvo vstúpilo do kritického momentu, kedy sa musí rozhodnúť, kam ďalej. Ako dôležité rozvíjajúce sa trhy a hlavné rozvojové mocnosti musia krajiny BRICS prevziať zodpovednosť
Zoči-voči trendu antiglobalizácie sa krajiny BRICS musia stať mocnou silou presadzovania nového typu globalizácie. Tradičná globalizácia je založená na prioritnom rozvoji USA, hegemónii dolára a manipulácii USA s medzinárodnými pravidlami. S postupnou stratou dominancie v spomínaných oblastiach začali štáty opúšťať pôvodný systém pravidiel, presadzovali vytváranie exkluzívnych „malých kruhov“ a snažili sa presadiť nové zákony vhodnejšie pre princíp „Amerika na prvom mieste“. Napríklad: Rada pre obchod a technológiu, vytvorená Spojenými štátmi a Európskou úniou, a „Indo-pacifická ekonomická štruktúra“, ktorú sa Amerika snaží vytvoriť v indo-pacifickom regióne, to všetko sú mechanizmy vyvinuté Spojenými štátmi, ktoré sú v rozpore s trendom globalizácie a sú typickými exkluzívnymi „malými kruhmi“, ktoré neprispievajú k zdravému a stabilnému rozvoju svetovej ekonomiky a obchodu. Na druhej strane mechanizmus spolupráce BRICS plne odráža jednomyseľnosť a obojstranne výhodnú spoluprácu, je účinným mechanizmom pre inkluzívny rozvoj, preto by krajiny zoskupenia mali pokračovať v budovaní vzájomného hospodárskeho a obchodného partnerstva, rozvíjať sa na báze rovnosti a vzájomný prospech, aby obyvatelia všetkých krajín dostávali viac výhod a úspor.
Záväzok k väčšej otvorenosti je dôležitou hnacou silou spolupráce BRICS. Toto združenie nie je uzavretým klubom a nie exkluzívnym „malým kruhom“, ale vzájomne si pomáhajúcou veľkou rodinou a dobrými partnermi pre obojstranne výhodnú spoluprácu. Otvorenosť je stále leitmotívom moderného sveta. To je základ pre vzájomnú integráciu a rozvoj všetkých krajín. Dôvodom, prečo sa mechanizmus BRICS stal atraktívnou platformou pre rozvoj a spoluprácu, je, že sú v ňom vytvorené priaznivé podmienky pre zjednotenie a napredovanie. Aby sa to stalo plnohodnotnou realitou, členské krajiny musia dodržiavať otvorenosť a inkluzívnosť, aby ich podniky mohli plne realizovať efektívnu alokáciu zdrojov a maximalizovať výhody ekonomického rozvoja v širších oblastiach. Toto je hlavná sila mechanizmu spolupráce BRICS, takže pre krajiny bude ľahké dosiahnuť konsenzus na posilnenie prelínajúceho sa otvorenia trhu. Najmä v súčasnej situácii, keď sa USA a niektorí ich spojenci snažia vytvárať rôzne formy „malých kruhov“. Rozvoj spolupráce BRICS a jej reálne výsledky ukážu svetu, čo je skutočný multilateralizmus a ekonomické ukazovatele presvedčivo dokazujú, že otvorenosť je hybnou silou skutočného ekonomického rozvoja.
Samit BRICS je kľúčovým stretnutím, ktoré sa koná na určitom historickom pozadí. Z vystúpení lídrov BRICS prítomných na stretnutí je zrejmé, že všetci majú záujem o budovanie kvalitného partnerstva a hľadanie nového spôsobu spolupráce pre členské krajiny asociácie. Očakáva sa, že po summite sa objaví množstvo nových návrhov spolupráce, ktoré prispejú k rozvoju vzájomného obchodu a investícií. Úspechy mechanizmu spolupráce tiež pozitívne prispejú k rozvoju svetovej ekonomiky.