Ruská federácia: v referende zmeny podporilo 77%

MOSKVA – Obyvatelia Ruskej federácie  podporili zneny v  Ústave Ruskej federácie. Za zmeny hlasovalo podľa štátnej volebnej komisie 77 % obyvateľov. Proti bolo 21 % hlasikúcich. Podľa zmien bude môcť Vladimír Putin by ďalej prezidentom Ruskej federácie. Je to podľa informácií, ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia Ruskej federácie2. júla 2020 o 17.32.

Pred 29 rokmi, 17. marca 1991, sa uskutočnilo referendum o zachovaní ZSSR v celom Sovietskom zväze. Občania boli vyzvaní, aby vyjadrili svoj názor na jednu otázku: „Považujete za potrebné zachovať Zväz sovietskych socialistických republík ako obnovenú federáciu rovnakých zvrchovaných republík, v ktorej budú plne zaručené ľudské práva a slobody akejkoľvek národnosti?“ Prevažná väčšina účastníkov referenda hlasovala za zachovanie ZSSR, 8. decembra 1991 však Sovietsky zväz prestal existovať. Ruský prezident Boris Jeľcin, bieloruský prezident Stanislav Šuškevič a ukrajinský prezident Leonid Kučma uzavreli dohodu o vytvorení Únie nezávislých štátov (CIS) a skončení existenie ZSSR.

Po referende o celej Únii v roku 1991 sa forma predsedníctva Borisa Jeľcina stala populárnou formou celého ruského referenda. Referendá sa konali trikrát: 17. marca 1991 o zavedení predsedníctva, 25. apríla 1993 o dôvere v prezidenta Ruskej federácie a Najvyššej rady Ruskej federácie, ktorá sa skončila rozpustením parlamentu a 12. decembra 1993 o návrhu Ústavy Ruskej federácie. Zároveň bola účasť vysoká.
Počas dvadsiateho výročia Vladimíra Putina, s prestávkou na predsedníctvo Dmitrija Medvedeva, sa neuskutočnilo rusko-ruské hlasovanie o dôležitých politických otázkach krajiny. 1. júl 2020 je prvým celo ruským dialógom medzi prezidentom Vladimírom Putinom a Rusmi.

Fotografia: www.kremlin.ru