Spojené štáty vysvetlili obchádzanie sankcií pri obchodovaní s ropou z Ruskej federácie

WASHINGTON / MOSKVA –  USA vysvetlili, ako sa sprísnené sankcie proti Rusku týkajú ropného sektoru.

Bankám podliehajúcim sakciám, ako napríklad VTB alebo Sberbank, navrhujú vykonávať obchody s ropou a plynom v dolároch prostredníctvom sprostredkovateľov v iných krajinách.

Ministerstvo financií USA vysvetlilo, ako sa nové americké sankcie, zavedené za posledné dva týždne, týkajú ruského energetického sektoru, konkrétne obchodu s ruskými energetickými surovinami v dolároch. Ešte predtým ministerstvo vydalo všeobecnú licenciu, ktorá vyňala spod sankcií s účasťou sankčných ruských bánk obchody “týkajúce sa energetiky”. Teraz USA vysvetľujú: to neznamená, že Američania môžu v tejto oblasti priamo spolupracovať s zabolokvanými bankami. Budú na to potrebovať špeciálne obchádzajúce transakcie. USA dali inštrukcie, ako ich uskutočňovať.

*Transakcie v tvare U*

“Platby v oblasti energetiky môžu a musia pokračovať,” podčiarklo Ministerstvo financií USA. Vydaná licencia povoľuje to, čo je “v praxi známe ako transakcie v tvare U (U-turn transactions),” vysvetľuje ministerstvo. V rámci takýchto obchodov platby od zahraničných partnerov sa spracovávajú cez nesankcionované finančné inštitúty v tretích krajinách a z nich ďalej postupujú na dolárový účet ruskej spoločnosti v sankcionovanej banke. Inštrukcia, ktorá povoľuje takéto operácie, sa vzťahuje na sankčné ruské banky, ako napríklad štátna VEB.RF a banky VTB, Oktrytie, Sovkombank, Sberbank (ktorý sa nedostal pod blokujúce sancie USA, ale má zakázané používať korešpondenčné účty v amerických bankách), ako aj Centrálna banka Ruskej federácie. PSB a Novikombank, ktoré sa dostali na sankčný zoznam v súvislosti s ich pôsobením v obrannom priemysle, takúto licenciu na energetické obchody nedostali.
Ak spoločnosť kupuje ropu od ruského dodávateľa, môže mu previesť dolárovú platbu cez nesankcionovanú banku v tretej krajine, ktorá bude vystupovať ako povolený sprostredkovateľ, uvádza ako príklad Ministerstvo financií USA. Sankcionovaná banka tak bude môcť inkasovať poplatky od ruského dodávateľa, povedal RBK bývalý poradca OFAC (sančkého odboru Ministerstva financií USA) Brian O’Tool.
Obchody v tvare U využívalo Ministerstvo financií USA v sankčných programoch s Iránom v rokoch 1995–2008 a Kuby v rokoch 2016–2019, dopĺňa O’Tool. Napríklad, v roku 2016 vtedajší prezident USA Barack Obama povolil americkým bankám uskutočňovať celý rad dolárových platieb medzi kubánskymi odberateľmi a neamerickými dodávateľmi. Transakciami v tvare U sa tieto operácie nazývajú preto, že doláre na ceste od zadávateľa platby k príjemcovi vchádzajú do finančného systému USA (ku korešpondenčnej banke) a opäť z neho vychádzajú.
“Štandartne by ruská banka mala korešpondenčný účet v americkej banke, na ktorý by dostala doláre za energetickú transakciu, ale teraz štandardne americké banky sú povinné takéto platby v prospech bánk na sankčnom zozname blokovať. Preto teraz Ministerstvo financií USA vychádza v ústrety a vysvetlilo, ako také transakcie uskutočňovať: je potrebné do štruktúry platby doplniť sprostredkovateľa, ktorým bude neamerická nesankcionovaná banka,” – povedala ekonómka Francis Koppola 2. marca v podcaste amerického finančného portálu Blockworks.

Úloha doláru v platbách za ruskú ropu a plyn

Na schémach povolených transakcií, predstavených Ministerstvom financií USA, vidno, že takéto platby za dodávku ruských energetických surovín na účet ruského exportéra v sankčných bankách môžu odchádzať ako od amerického klienta, tak aj od klientov v iných krajinách. Licencia Ministerstva financií USA povoľuje transakcie, týkajúce sa ruskej ropy, ropných produktov, zemného plynu, uhlia, dreva, biopaliva a uránu. Podľa údajov americkej zahraničnoobchodnej štatistiky USA v roku 2021 doviezli ruskú ropu za 17,6 mld. USD, obohateného uránu a rádiaktívnych izotopov za 670 mil. USD a dreva za 459 mil. USD.
V ruskom exporte uhľovodíkov v dôsledku “tradicií obchodnej výmeny” prevládajú platby v dolároch a ich podiel dosahuje dve tretiny, podčiarkla ruská centrálna banka začiatkom roku 2021. Podľa údajov štatistiky v roku 2021 export uhľovodíkov z Ruska dosiahol 244 mld. USD. Ako vyplýva z údajov Eurostatu, prinajmenšom časť ruských dodávok ropy, ropných produktov a zemného plynu do Európskej únie sa uskutočňuje za doláre, pretože podiel Ruska na dovoze týchto surovín do EÚ dosiahol 56 % a podiel dolárových platieb za ich dovoz dosiahol 75 %.
Povolené operácie v oblasti energetiky sa týkajú aj napríklad dolárových platieb za dovoz technológií na kompresiu zemného plynu a ťažbu ropy do Ruska v tých prípadoch, kedy takéto dodávky nie sú obmedzené sektorálnymi sankciami. Licencia zatiaľ platí do 24. júna 2022 a môže byť predĺžená, tvrdí Ministerstvo financií USA. Ak predĺžená nebude, Ministerstvo môže vydať novú dočasnú licenciu, ktorá povolí počas určitého času ukončiť všetky obchody s účasťou ruských energetických surovín. Celkovo sa ruský energetický sektor ako taký nenachádza pod uvalenými sankciami, podčiarklo ministerstvo.