UKRAJINA: opäť vlastné lietadlá vlastnej konštrukcie

KYJEV – Jednou z aktivít Ministerstva pre stratégiu a priemysel Ukrajiny je rozvoj konštrukcie lietadiel domácej výroby. Informuje o tom dnes 15. júla 2021 ministerstvo na svojej stránke. Vytvorí sa 8 000 pracovných miest.

Kvôli tomu bola aktualizovaná Stratégia oživenia domácej leteckej výroby a podmienky jej vykonávania boli predĺžené do roku 2030.

V súčasnosti prebiehajú plánované práce na príprave schválenia návrhu Štátneho cieleného vedecko-technického programu rozvoja leteckého priemyslu na roky 2021 – 2030 (Program – 2030). Nasledujúce etapy už boli ukončené:

Je schválená Koncepcia štátneho cieľového vedecko-technického programu rozvoja leteckého priemyslu na roky 2021 – 2030. V januári 2021 bol nariadením Ministerstva stratégického priemyslu určený štátny zákazník, vedúci a vývojár Programu – 2030. Vo februári 2021 bol návrh programu – 2030 verejne prerokovaný a zaslaný ústredným výkonným orgánom. Prijaté poznámky a ponuky sú spracované a zohľadnené v projekte dokumentu. V júni 2021 bol prijatý záver o vedeckých a technických poznatkoch o projekte programu – 2030;
v priebehu júna 2021 poskytli ministerstvo financií, ministerstvo hospodárstva a ministerstvo financií pozitívne závery k návrhu štátneho cieleného vedecko-technického programu rozvoja leteckého priemyslu na roky 2021 – 2030.

Jeden z výrobkov podniku Motor Syč.  http://www.motorsich.com/eng/

V júli 2021 bola nariadením Ministerstva strategického priemyslu Ukrajiny schválená Metodika hodnotenia efektívnosti Programu – 2030; pripravila a zaslala na právne preskúmanie ministerstvu spravodlivosti Ukrajiny návrh uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny.

V rámci realizácie  programu – do roku 2030 by mala byť v plnom rozsahu zabezpečená výroba lietadiel v celkovej hodnote viac ako 200 miliárd UAH, v dôsledku čoho by mali byť do priemyslu nasmerované verejné zdroje od  60 do 65 miliárd ukrajinskýcxh hrievie (UAH), vytvorí sa asi 8 tisíc nových pracovných miest, mal by sa dosiahnuť rast miezd zamestnaných v strategickom priemysle  na dvoj, či trojnásobok. 1 EUR = 32,2 UAH.

Všeobecne je cieľom programu do roku 2030 podpora vytvorenia konkurencieschopného integrovaného leteckého komplexu, ktorý bude integrovaný do svetovej ekonomiky, ale aj  schopného plniť potreby štátu v oblasti moderného leteckého vybavenia a zabezpečenia jeho vývozu na základe ukrajinských podnikov leteckého priemyslu na zahraničné trhy.