Spiegel: za II. svetovú vojnu je zodpovedné len Nemecko, z obetí nemôžu byť zločinci a naopak

BERLÍN – Len Samotné Nemecko je zodpovedné za druhú svetovú vojnu a holokaust. Každý, kto o tom seje  pochybnosti a tlačí ostatné národy do postavenia páchateľa, robí zle obetiam. Napísal to minister zahraničných vecí Nemecka Heiko Maas a historik Andreas Wirsching. Originál článku je tu.

Autori napísali, že ani jeden deň v modernej histórii nezanechal hlbšiu pečať ako 8. máj 1945, keď zmĺkli zbrane teroru národných socialistov a prišiel koniec vraždenia európskych Židov. Tento deň sa podľa nich stal dňom oslobodenia miliónov ľudí zbavených práv a prenasledovaných, dňom pamiatky na obete a víťazstvom nad nespravodlivosťou.

„Táto skúsenosť ukazuje, že z histórie  sa musíme poučiť, najmä z jej katastrof. Aby sa nemecká pôda nestala opäť zdrojom vojny alebo zločinov proti ľudskosti – dnes je to neoddeliteľnou ústrednou súčasťou nemeckej zahraničnej politiky.“

Autori píšu, že politika je bez histórie pre nich nemysliteľná.“Ako vyzerá spätná väzba?“ Koľko histórie vydrží politika? Kladú si autori otázky. V odpovedi tvrdia, že to pociťujú na každom medzinárodnom stretnutí. Aj vzťah k 8. máju sa odlišuje.

V Rusku a iných krajinách bývalého Sovietskeho zväzu spomínajú na hrdinov a oslavujú koniec vojny vojenskými prehliadkam. Západní spojenci tiež oslavujú 8. máj. Autori napísali, že sme vďační „všetkým tým, ktorí bojovali proti diktatúre národných socialistov.“ Autori podčiarkujú, že sú vďační aj dnes.

V Poľsku, pobaltských štátoch a ďalších krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy majú ľudia naopak 8. mája zmiešané pocity. Radosť z víťazstva nad národným socializmom je pre nich spojená so začiatkom inej formy neslobody a zavedením vôle druhej – zážitkom, ktorý zdieľajú s mnohými ľuďmi vo východnom Nemecku. ““

Tak teda 8. máj teda jasne ukazuje jednu vec: história zanecháva stopy na tom, kým sme, nielen ako ľudia, ale aj ako národy. Dôležitejšia je úprimnosť pri jej riešení. Nemecká minulosť ukazuje nebezpečenstvo revizionizmu, ktorý nahrádza racionálne myslenie národnými mýtmi, poznamenávajú autori.

„Preto, a nie z dôvodu údajnej morálnej nadradenosti, sme my, Nemci, povinní vyhlásiť naše stanovisko, keď niekto robí z napadnutých agresorov a z obete zločincov. Opakované pokusy o prepísanie histórie, takýmto nečestným spôsobom v posledných mesiacoch si vyžadujú objasnenie od nás, čo by v skutočnosti nemalo vzniknúť kvôli neotrasiteľným historickým faktom: Nemecko jednostranne začalo Druhú svetovú vojnu útočením na Poľsko. A Nemecko je výlučne zodpovedné za zločiny holokaustu páchané na ľudskosti. Ten kto seje pochybnosti o tom. Ten kto rozosieva pochybnosti a nanucuje iným národom zločineckú úlohu, koná nespravodlivo voči obetiam.“ Napísali nemecký minister zahraničných vecí a historik.

„Ako však môžeme zafixovať  8. máj v európskej pamäti, aby nás tento deň zjednotil? Potrebujeme tu dva body: ochotu zahrnúť do našej pamäti názory druhých – bolesť obetí a zodpovednosť zločincov. A odvahu jasne rozlišovať medzi obeťou a zločincom. , medzi mýtom a historickým faktom. (…), “uzatvárajú Maas a Wirsching.

Fotografia www.wikipedia.org: Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel podpisuje akt bezpodmienečnej kapitulácie. Berlín. 8. mája 1945. 23.00.