Fedotov: nezabudneme na prínos spojencov v spoločnom víťazstve, vojna sa dotkla každej rodiny

BRATISLAVA – Presne pred 75 rokmi 9. mája 1945 sa skončila vojna, ktorá nemala obdobu v histórii z hľadiska obetí, smútku, utrpenia a deštrukcie.

Celkové nenávratné straty ZSSR dosiahli podľa posledných prepočtov 28 miliónov ľudí. Bez zveličenia, táto vojna sa dotkla každej sovietskej rodiny. V tento deň svätý pre našu Vlasť s pocitom veľkej vďaky a so „slzami na očiach“ spomíname na tých, ktorý cenou svojho života ubránili slobodu. Tých, ktorí priniesli slobodu národom Európy, rozprášili ľudí nenávidiaci nacistický režim, obetavo pracovali v tyle pomáhajúc frontu. Bez ohľadu na nezodpovedné pokusy činiteľov niektorých krajín Európy a za oceánom spochybniť osloboditeľskú misiu Červenej armády, hrdinstvo jej vojakov a dôstojníkov v mene lepšej budúcnosti, nikdy nezmenia historickú pravdu o tom, že práve národy Sovietskeho zväzu vzniesli rozhodujúci prínos v porážke fašizmu.

V tomto boji bok po boku naši vojaci spolu so slovenskými vlastencami, partizánmi, účastníkmi Slovenského národného povstania a členmi Prvého československého armádneho zboru oslobodzovali Slovensko od hitlerovcov. Toto bratstvo v zbrani nikdy nezabudneme, ale aj  na ten prínos, ktorý vniesli naši spojenci v proti hitlerovskej koalícii k nášmu spoločnému víťazstvu.

Sme presvedčení, že  neoceniteľná skúsenosť spojenectva v Druhej svetovej vojne, sa môže sa musí v súčasnosti použiť pre prekonanie nových globálnych výziev, vytváranie nového životaschopného modelu medzinárodných vzťahov a spolupráce. Rusko je k tomu pripravené.

Ako viete nevhodná epidemiologická situácia prinútila všetkých korigovať podujatia pri príležitosti sviatkov, ale tým je silnejšia naša snaha dôstojne osláviť tento dôstojný dátum Veľkého Víťazstva.

Na základe poverenia Prezidenta Ruskej federácie V. V. Putina Veľvyslanectvo odovzdalo medaily pri príležitosti 75. výročia Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojny päťdesiatim deviatim slovenský a ruským veteránom, ktorý bývajú na Slovensku.

Zúčastnili sme sa na mnohých slávnostných podujatiach, venovaných oslobodeniu miest a dedín Slovenska od fašizmu, navštívili sme tridsať vojenských pamätníkov vo vašej krajine. Položili sme kvety k hrobom a pätníkom červenoarmejcov, usporiadali sme akciu Cesta pamäte.

Sme hlboko zaviazaní tým, ktorí reagovali na našu výzvu zúčastniť sa elektronickej verzie akcie „Nesmrteľný pluk.“ Akcia vo forme  flashmob „Slovenská výzva“, ktorú sme podporili, priniesla stovky fotografických albumov od slovenských priateľov.

Je príjemné, že aktívnymi účastníkmi tohto a iných podujatí boli mladí občania Slovenska.

Sme veľmi zaviazaní našim spoluobčanom za ich iniciatívy v rôznych miestach venovaných  Veľkému Víťazstvu, predovšetkým akciu Nesmrteľný pluk, ktorá bez ohľadu na jednoduchú situáciu, bola v mnohých obciach, ale aj v Internete.

V tieto sviatočné dni sme od primátorov niektorých slovenských miest dostali pamätné tabuľky, ale aj iné darčeky pri príležitosti 75. Výročia Víťazstva.

Zvlášť musím v tomto kontexte spomenúť súťaž “Rusko mojimi farbami – 75 rokov nášho spoločného Víťazstva, ktorá sa tohto roku usporiadala kvôli známym príčinám dištančne. Dostali sme asi dve stovky kresieb detí, ktoré sú jasným príkladom toho, že nesmrteľné dedičstvo Víťazstva žije v miestnej generácii mladých.

Alexej Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike

(Písané špeciálne pre Finančné noviny)