SOPK: stúpa transparentnosť čerpania eurofondov

BRATISLAVA – Podľa  prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SPOK), stúpa podiel, ktorí tvrdia, že stúpa transparentnosť získavania eurofondov.

Ekonomický prieskum patrí k jednej z najvýznamnejších aktivít SOPK, ktorému sa venuje od roku 1998. Získané údaje poskytujú časový rad názorov členov komory na ich vlastné ekonomické výsledky, hodnotenia podmienok na podnikanie, ale aj vývoja stanovísk k aktuálnym problémom, ktoré  majú vplyv na ich bezprostrednú činnosť.

Podiel súhlasných odpovedí v %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
bude využívať fondy EÚ v ďalšom období 42 47 50 46 41 37 38 39 46 41 36
proces prideľovania je transparentný 27 20 14 25 24 23 18 28 30 37

Prameň:  Ladislav Vaškovič, Daniela Širáňová. Očakávania podnikateľskej sféry. Rozbor výsledkov ekonomického prieskumu SOPK 2021 – 2022.