SOPK: prieskum o digitálnom tovare a službách

BRATISLAVA – Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Delegáciou Európskej únie v Japonsku prináša prieskum týkajúci sa obchodu s digitálnym tovarom a službami medzi EÚ a Japonskom.

Do oblasti digitálneho tovaru a služieb spadajú spoločnosti pôsobiace v oblasti internetu vecí (IoT), softvéru/hardvéru, Fintech, IT, telekomunikácií, elektronického obchodu, digitálneho poradenstva, sociálnych médií, reklamy, ale aj spoločnosti pôsobiace v tradičnejších sektoroch so silnou digitálnou zložkou (napr. elektronické zdravotníctvo).

Tento prieskum je jedinečnou príležitosťou pre podniky poskytnúť EÚ spätnú väzbu o prekážkach, s ktorými sa v súčasnosti stretávajú prevádzkovatelia EÚ v oblasti digitálneho tovaru a služieb. Výsledky prieskumu budú podkladom pre štúdiu, ktorá poukáže na príležitosti a prekážky pre prevádzkovateľov z EÚ, a následne predloží odporúčania na posilnenú spoluprácu a zlepšenia právnych predpisov.

Váš príspevok k tomuto prieskumu si veľmi vážime a bude prínosom pre zlepšenie podnikateľského prostredia pre podniky v EÚ.

Prieskum nájdete na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalSurvey_Final Bude trvať do 20. augusta 2021.