Smead: mladí celkom hlúpi americkí investori

NEW YORK –  Šéf investičnej spoločnosti Smead Capital Management Cole Smead označil amerických investorov za hlúpych, ktorých kroky viedli k výraznému zvýšeniu ponúk na americkom akciovom trhu. Jeho slová cituje televízia CNBC.

“Cena akcií sa v poslednej dobe stala skutočnou nočnou morou a to všetko kvôli mladým nemým investorom,” – uviedol Smead. Podľa jeho slov majú akcie najväčších spoločností zahrnutých do indexu S&P 500 v priemere hodnotu 22-krát vyššiu, ako je odhad plánovaného zisku na akciu pre daný rok. Zisk na akciu sa označuje v burzovom pojmosloví skratkou P / E

Tento ukazovateľ je neobvykle vysoký a naznačuje zrejmé nadhodnotenie spoločností zahrnutých do indexu. Súčasné ceny sú tiež o 50 percent vyššie ako priemer za posledných 10 rokov.

Podľa Smeada bolo nedávne pokračujúce zvyšovanie trhových cien spôsobené hlavne rastom cien technologických spoločností a rastom popularity nákupných opcií (zmluvy, ktoré oprávňujú v budúcnosti kúpiť aktívum za pevnú cenu). Predajcovia opcií nakupujú podkladové akcie, aby kompenzovali možné straty, a zvyšujú tak po nich dopyt.

„Masívne nákupy v auguste a septembri naznačujú, že mileniáni vstúpili na trh prvýkrát. Nechcú investovať do dlhopisov a radšej preplatia americké frimy,“ uzavrel Smead.

Generácia Y, Millennials, teda „Deti milénia“ je demografická kohorta, ktorá nasleduje po Generácii X, niekedy nazývanej aj „generácia MTV“).

Pojem „Generácia Y“ sa prvý raz objavil v auguste 1993 v magazíne Advertising  Age, pričom opisoval generáciu detí narodených v roku 1985 až 1995. Dnes už často označuje aj generáciu narodenú v začiatkoch 80. rokov 20. storočia a od polovice 90. rokov po prvé roky po roku 2000  (Millennials). Generácia Y sú z väčšej časti deti rodičov, ktorí sa narodili v povojnových rokoch, tzv. „baby boomerov“, a starších členov Generácie X. V dôsledku prirodzeného nárastu pri pôrodnosti v 80. a 90. rokoch, vplyvom odozvy z počtu členov generácie ich rodičov, sa zvyknú nazývať aj „Echo boomers“. Vďaka tomu, že trendom rozvinutých krajín 20. storočia bolo zakladanie menších rodín, relatívny dopad odozvy baby boom-u bol v porovnaní s prvými rokmi po 2. svetovej vojne menej výrazný.