MMF: kvôli koronavírusu pretrvávajú dlhodobé problémy

WASHINGTON – Obnova globálnej ekonomiky z následkov krízy spôsobenej pandémiou koronavírusov a súvisiacich obmedzení je otázna. Tvrdí to Medzinárodný menový fond (MMF).

MMF situácia „sa javí ako nerovná a vyznačuje sa značnou neistotou“. Uvádza sa to v komuniké organizácie.

„Kríza hrozí, že v globálnej ekonomike zanechá také hlboké jazvy, ako je slabší rast produktivity, väčšie dlhové zaťaženie, zvýšená finančná zraniteľnosť a zvýšenie chudoby a nerovnosti. Ďalšie dlhotrvajúce problémy pretrvávajú“, uvádza sa v dokumente. MMF zdôrazňuje, že je pripravený pomôcť najzraniteľnejším krajinám a národom.

Medzinárodný menový fond (MMF, International Monetary Fund (IMF)) je medzinárodná organizácia zodpovedná
za globálny finančný systém a výpomoc jej členom na udržanie finančnej rovnováhy. Cieľom je podporovať medzinárodnú menovú spoluprácu a uľahčovať rozmach a vyrovnaný rast medzinárodného obchodu, rovnako aj podporovať stabilitu výmenných kurzov.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.