Slovenské technické múzeum a český výrobca lietadiel Aero L-39 Albatros podpísali  memorandum o porozumení a spolupráci

ODOLENA VODA − Slovenské technické múzeum (STM), pobočka Múzeum letectva v Košiciach a AERO Vodochody AEROSPACE (Aero) podpísali memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti dokumentácie, propagácie a technického rozvoja letectva.

Vzájomná spolupráca je zameraná na význam letectva, leteckej techniky a činností, uznávajúc ich spoločenskú dôležitosť  v histórii, súčasnosti aj v budúcnosti.

 Memorandum zahŕňa napríklad spoluprácu v oblasti podpory aktivít pri dokumentovaní histórie československého letectva a súčasnosti českého a slovenského letectva, vzájomnej propagácie aktivít zúčastnených strán v rámci verejných podujatí alebo poskytovaní odbornej pomoci, podpory a poradenstva. Dôležitým bodom memoranda je rozširovanie zbierkového fondu – múzejnej zbierky letectva a leteckej techniky Slovenského technického múzea. Spolupráca je zameraná aj na realizáciu tematických spoločenských a vzdelávacích podujatí alebo propagáciu činnosti zúčastnených strán prostredníctvom vydávaných publikácií, informačných a propagačných materiálov.

Ing. Viktor Sotona, MBA, prezident a predseda predstavenstva spoločnosti Aero, hovorí: Zachovať, sprístupniť a prezentovať mimoriadne bohatú históriu československého leteckého priemyslu širokej verejnosti a odborníkom je dôležitým poslaním. Preto nás veľmi teší, že sme spojili svoje letecké sily so Slovenským leteckým múzeom a že môžeme spoločne nastoliť ten správny kurz aj smerom do budúcnosti.“

 Hoci je košické múzeum zapamätateľné najmä vďaka jedinečnej tzv. galérii lietadiel – darov prezidentov a vlád štátov Európy, Ázie a USA, najväčšou výzvou pre túto inštitúciu je dobudovanie komplexnej múzejnej zbierky dokumentujúcej „zlatú éru“ československého letectva.

Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka Slovenského technického múzea: ,,Je preto pre nás mimoriadnou cťou udržiavať a rozvíjať partnerský vzťah s českou leteckou výrobnou spoločnosťou. Ako múzejníci si mimoriadne vážime všetku podporu, poradenstvo, a najmä zodpovednosť Aero aj v otázkach uchovania „odkazu pre budúce generácie“ a súčinnosť pri uchovaní a prezentácii technického kultúrneho dedičstva z oblasti histórie letectva.“

 Mesto Košice – sídlo STM a súčasne aj STM-Múzea letectva je úzko späté s výrobkami Aero Vodochody. Od počiatku 60. rokov minulého storočia sa  Košice a blízky Prešov stali centrami výcviku leteckého personálu čs. vojenského letectva. Až do začiatku 21. storočia sa na letiskách v Prešove, a najmä v Košiciach, vycvičili stovky pilotov a technického personálu na lietadlách firmy Aero. Stali sa tak centrami, ktoré veľmi úzko spolupracovali na vývoji lietadiel L-29, L-39 všetkých verzií a L-59. Vykonávali sa vojskové skúšky lietadiel a v spolupráci s oddeleniami vývoja a konštrukcie podniku Aero Vodochody úspešne zavádzali uvedené typy lietadiel do prevádzky. Za vyvrcholenie môžeme považovať i činnosť svetoznámej akrobatickej skupiny Biele Albatrosy, ktorá celé desaťročie (1992 – 2002) prezentovala letecké umenie českých a slovenských vojenských pilotov na lietadlách L-39 na najvýznamnejších  leteckých dňoch Európy.

Ing. Miroslav Hájek,  riaditeľ  STM-Múzea letectva: „Zastávame názor, že česká a slovenská verejnosť si zaslúži poznať úspechy československého, v súčasnosti českého a slovenského leteckého priemyslu, úspechy v jednej z najnáročnejších technických oblastí. Jedným z nástrojov je aj toto memorandum, ktorého napĺňanie zo strany Aero a STM by malo byť v konečnom dôsledku nápomocné pri budovaní hrdosti na technickú vyspelosť v Českej republike a Slovenskej republike. Naším spoločným cieľom je  propagovať historickú a súčasnú technickú úroveň leteckého priemyslu na našich územiach.

Podpisom memoranda o porozumení zúčastnené strany nadväzujú na spoluprácu z roku 2022 pri organizovaní mimoriadne úspešnej medzinárodnej konferencie pri príležitosti 100. výročia narodenia hlavného konštruktéra lietadla Aero L-39 Albatros Ing. Jana Vlčka, ktorá sa konala v STM-Múzeu letectva v Košiciach.

Ing. Jan Chvojka, riaditeľ marketingu a PR spoločnosti Aero: „Sme veľmi hrdí na konštruktérsky a vizionársky odkaz Jana Vlčka, pretože Albatros je nadčasové lietadlo, ktoré prispelo k výcviku pilotov vzdušných síl desiatok krajín a je tiež základom súčasnej platformy L-39NG pre výcvik stíhacích pilotov.“

Múzeum letectva v Košiciach prezentuje zreštaurované, kompletné a v maximálnej možnej miere funkčné unikáty ako sú napr. L-29 Delfín, prvé lietadlo L-39 Albatros overovacej série v. č. 0001 alebo L-39V − verziu lietadla, ktorých v rámci série L-39 bolo vyrobených len 8 kusov a bolo aj súčasťou svetoznámej akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. Dokumentácii vývoja letectva a leteckej techniky sa Slovenské technické múzeum systematicky venuje už od svojho založenia v roku 1947. Mimoriadne pozitívnym zlomom v prezentácii výsledkov tejto činnosti bolo založenie samostatnej pobočky STM-Múzea letectva v Košiciach, ktoré tohto roku v polovici apríla otvorí už svoju 22. návštevnícku sezónu.

 Slovenské technické múzeum je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a jeho hlavným poslaním je komplexná dokumentácia dejín a vývoja vedy a techniky, výroby, dopravy a priemyslu v Slovenskej republike – budovanie, ochrana a prezentácia zbierkového fondu. Zbierka letectva a leteckej techniky spravovaná Slovenským technickým múzeom aktuálne obsahuje takmer 1 500 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú históriu letectva, vývoja lietadiel, leteckých motorov a prístrojovej techniky, od počiatkov lietania až po nedávnu minulosť. Je prezentovaná na ploche takmer 20 000 m2 v jedinečnom Múzeu letectva v Košiciach.

AERO  Vodochody  AEROSPACE a.s. sa zameriava na vývoj, výrobu, údržbu a modernizáciu civilných a vojenských lietadiel a je najväčším leteckým výrobcom v Českej republike a jedným z najstarších leteckých výrobcov na svete. V oblasti vlastných lietadiel je Aero stálym partnerom celého radu armádnych letectiev a má silné postavenie na trhu s vojenskými cvičnými a ľahkými bojovými lietadlami. Vďaka 11 000 lietadiel, ktoré vyrobilo za 100 rokov svojej existencie, stovkám lietadiel L-39 Albatros, ktoré sú stále v prevádzke u desiatok vojenských prevádzkovateľov i v celom rade demo  tímov, a najmä vďaka novým lietadlám L-39NG sa Aero profiluje ako líder na svetovom trhu s prúdovými cvičnými lietadlami. V oblasti civilného letectva Aero spolupracuje s najväčšími leteckými výrobcami na širokej škále projektov a je partnerom v niekoľkých risk-sharingových programoch, kde je zodpovedné nielen za výrobu a montáž leteckých celkov, ale tiež za ich vývoj.