Slovenské protifašistické hnutie k Pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia

BRATISLAVA – Dnes, 9. septembra, si na Slovensku pripomíname pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý odkazuje na konkrétnu udalosť –  prijatie takzvaného  Židovského kódexu.

Klérofašistická vláda ľudáckej  Slovenskej republiky prijala tzv. Židovský kódex (Nariadenie o právnom postavení Židov) 9. septembra 1941. Uplatnenie kódexu (zákaz výkonu povolaní, živností, podnikania, segregácia, zákaz štúdia atď.) zbedačilo židovské obyvateľstvo

Režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v snahe zbaviť sa zbedačených Židov, sa dohodol s nacistickým Nemeckom na deportáciách na územie pod kontrolou nacistickej Tretej ríše. Transporty do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov začali zo Slovenska odchádzať 25. marca 1942. Do 20. októbra 1942 bolo zo Slovenska vyvezených 57 628 Židov. Ďalšia vlna deportácií Židov začala v septembri 1944, počas okupácie Slovenska jednotkami nacistického Nemecka. Trvala do 31. marca 1945. Sprevádzalo ju masové vraždenie obetí priamo na slovenskom území. Keďže som preživší holokaustu, viem, prečo je dôležité pripomínať si túto najstrašnejšiu kataklizmu v dejinách. Jej dôsledkom bolo vraždenie nielen Židov, ale aj Rómov, evanjelikov a dvadsiatich miliónov Slovanov. Holokaust likvidoval ľudí, lebo mali inú farbu pokožky, iné sexuálne cítenie a politickú príslušnosť. Svoj život ukončilo mnoho nevinných duší,“ hovorí čestný člen SPH, profesor Pavel Traubner.

Fotografia: www.wikipedia-org, Pavol Frešo – flickr.com

Dnes mnohé politické prúdy otvorenejšie alebo skrytejšie zasievajú semená nenávisti v slovenskej spoločnosti. Tak voči mnohým marginalizovaným alebo diskriminovaným skupinám, voči rodinám, ktoré nezodpovedajú konštrukciám „tradičnej rodiny“, voči ľuďom a organizáciám, ktoré sa zasadzujú za slobodné rozhodovanie o vlastnej životnej ceste. Tieto politické a ideologické prúdy by radi izolovali Slovensko od moderného sveta, od sveta, kde je sloboda základným právom. „Európou sa valí neofašistické hnutie a žiaľ, Slovensko nie je výnimkou. Práve naopak, hnedá radikalizácia je denne prítomná. Obdobie holokaustu si musíme pripomínať, aby už nikdy nikto, žiadny sused, spolužiak alebo kamarát nenakladal ľudí do dobytčích vagónov so želaním, nech sa už nevrátia. Zo všetkého najviac musíme byť ostražití,“ konštatuje Pavel Traubner.

Nárast podpory neonacistických, neofašistických a extrémistických strán pokladáme za najvážnejšie ohrozenie demokracie a mieru vo svete. Nezabudnime, že hlavným cieľom dnešných neofašistov, klérofašistov a neoľudákov je opäť nastoliť fašistické režimy, hoci tieto ciele skrývajú za ľúbivú národnú demagógiu. Jediným a skutočným národným záujmom Slovenska je dnes obrana demokracie, slobody a európskej solidarity.

Za Slovenské protifašistické hnutie

Stanislav Mičev, Miroslav Seget, Jozef Ťažký, Peter Weiss, Boris Zala

OLYMPUS DIGITAL CAMERA