Kto je kto: lekár, profesor, vedec Pavol Traubner

Profesor  MUDr. Pavel Traubner, DrSc. sa narodil 2. mája 1941 v Ilave, je slovenský neurológ.

Spolu s rodičmi prežil obdobie holokaustu len preto, že jeho otec zubár ošetroval aj istého policajta, ktorý im prišiel povedať, aby sa schovali, lebo inak celú rodinu odtransportujú do cudziny. Schovávali sa, v roku 1944 dokonca v lese prikrytí čečinou. Po vojne sa vrátili do Ilavy, kde dostali štátny byt, pretože ako Židia prišli o ten pôvodný, ktorý ale mali tiež prenajatý.

Bol prednostom I. neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a predsedom štátneho fondu Pro Slovakia.

Je čestným predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. V roku 2015 je podpreseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

S manželkou Katarínou majú dcéry Roni a Wandu.

Je čestným členom Občianskeho združenia Slovenské protifašistické hnutie.