Kto je kto: Igor Bratčikov veľvyslanec Ruska v SR

BRATISLAVA / MOSKVA – Narodil sa 30. septembra 1956 v Moskve. Vyštudoval Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO).

V diplomatickej práci od roku 1979. V rokoch 1979-1984 pracoval na veľvyslanectve ZSSR v Nemecku.

V rokoch 1984-1990 pôsobil v 3. európskom odbore MZV ZSSR, v sekretariáte námestníka ministra zahraničných vecí ZSSR. V rokoch 1990-1994 pracoval na veľvyslanectve ZSSR v Nemecku.

O roku 1994 do roku 1998 -bol zástupcom riaditeľa 4. európskeho odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska. V rokoch 1998-2000 bol radcom-vyslancom Veľvyslanectva Ruskej federácie v Nemecku.

V rokoch 2000-2004 pôsobil ako riaditeľ 4. európskeho odboru ruského ministerstva zahraničných vecí. V rokoch 2004-2007 bol riaditeľom 3. európskeho odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska.

Od roku  2007 do roku 2012 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie vo Švajčiarskej konfederácii a Lichtenštajnskom kniežatstve.

V rokoch 2012-2020 bol  veľvyslancom; osobitný zástupca prezidenta Ruska pre vymedzenie a vymedzenie štátnej hranice Ruskej federácie so susednými členskými štátmi Spoločenstva nezávislých štátov; Vedúci ruskej delegácie na multilaterálnych rokovaniach o Kaspickom mori. Má diplomatickú hodnosť mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie.

Hovorí nemecky a anglicky.