FES: sociálno-demokratický uhol pohľadu na SR

BRATISLAVA – Nadácia Fridrich Eberta (FES) zverejnila štúdiu Sociálne, ekologické a moderné Slovensko.

Podtitul štúdie znie Sociálno-demokratická alternatíva sociálno-ekonomickej transformácie v novom viacročnom finančnom rámci Európskej únie. Editorokou štúdie bola Brigita Schmögnerová, podpredsedníčka vlády SR (1994), ministerka financií (1998 – 2002), neskôr výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve. Brigita Schmögnerová tiež pôsobila ako viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Autori a autorky štúdie sú ekonóm z Ekonomickej univerzity vo Viedni Joachim Becker, analytička Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Katarína Csefalvayová, bývalý minister školstva a primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, vydavateľ portálu euractiv.sk Radovan Geist, odborový analytik Ján Košč, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák, bývalý minister hospodárstva a neskôr sociálnych vecí Peter Magvaši, sociológ a ekonóm Daniel Škobla, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová a Juraj Zamkovský zo združenia Priatelia Zeme-CEPA

Publikácia spracovala viacero tematických okruhov. Jednou z nich je konkurencieschopnosť. Sociálno-demokratický pohľad na danú sféru ekonomiky  je iný: Podporuje udržateľnú konkurencieschopnosť: t.j. založenú na environmentálnej a sociálnej udržateľnosti, zahrnujúcej aj koncept „decent jobs“ alebo „good jobs“.

Odsudzuje konkurencieschopnosť založenú na súťaži ku dnu, respektíve založenú na environmentálnom, sociálnom a daňovom dumpingu.

Konkurencieschopnosť súvisí s rastom produktivity práce a ovplyvňuje ju aj hladina miezd.  Treba súhlasiť, že pokiaľ bude chýbať konkrétna podpora verejných politík a budú pokračovať nízke investície do inovácií, konkurencieschopnosť Slovenska bude naďalej závislá na nízkej mzdovej hladine. Autori tvrdia, že chyba nie je v raste miezd , ale v nedostatočnom inovačnom potenciáli slovenského hospodárstva.

Autori tvrdia, že nová paradigma Priemysel 4.0 si vyžaduje  aj zásadnú zmenu v štruktúre dosahovania konkurenčnej schopnosti na globálnych trhoch. Tú už nebude možné dosahovať nízkymi mzdami, no rastom pridanej hodnoty dosahovanej produktovými, technologickými či organizačnými inováciami.

Autori konštatujú, že podmienkou zvyšovania konkurencieschopnosti je aj obrat vo vzdelávaní  v celej osi vzdelávacieho procesu od základného, stredného, odborného, cez vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie. To si vyžiada obsahové, inštitucionálne a infraštruktúrne inovácie na prípravu konkurenčne schopných ľudských zdrojov už pre budúcu dekádu po roku 2030.

Friedrich-Ebert-Stiftung je najstaršou politickou nadáciou Nemecka.  Pomenovaná je po Friedrichovi Ebertovi, prvom demokraticky zvolenom ríšskom prezidentovi. Ako nadácia blízka politickej strane zameriava  svoju činnosť na hodnoty sociálnej demokracie, slobodu, spravodlivosť a solidaritu.  Ako všeobecne prospešná inštitúcia pôsobí nezávisle a v jej záujme je podporovať pluralistický spoločenský dialóg k politickým výzvam súčasnosti. Bližšie informácie k našej činnosti ako aj k aktuálnym projektom nájdete na webovej stránke www.fes.sk